PVV Noord-Brabant: Praat Provincie wel met haar inwoners?

De PVV heeft middels statenvragen opheldering gevraagd over het kennelijk schromelijk tekortschieten van de communicatie richting bewoners en ondernemers aan de N279 die binnen enkele jaren verbreed gaat worden.

“Met enkele informatieavonden ben je er niet”, aldus woordvoerder Harry van den Berg van de PVV. “Bewoners en ondernemers die mogelijk onteigend worden moeten zo gauw zaken concreter worden, pro actief en persoonlijk benaderd worden, zodat zij zien welke impact een verbreding als deze mogelijk op hun woon- of werksituatie heeft.”

“Dat een bedrijfsleider van een mogelijk te verwijderen tankstation nog niets vernomen heeft van de Provincie, terwijl die er al een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) doorheen heeft gefietst, is een gotspe!

Indien het verhaal van de pomphouder klopt, dan kan ik de wijze van communiceren niet anders benoemen dan onbeschoft”, aldus van den Berg.

 

 

Geacht college,

In het Brabants Dagblad is op 30 juli 2013 een artikel (1) verschenen waarin duidelijk wordt dat de communicatie omtrent de verbreding van de N279 met direct betrokken ondernemers en mogelijk ook particulieren ver onder de maat is. Indien het in de tekst gestelde de waarheid is, is het volgens de PVV-fractie zelfs ronduit onbeschoft.

Voor de PVV is dit aanleiding de volgende vragen te stellen:

1          Klopt de volgende informatie in het artikel?

"Ik weet echt nog van niks. Vind ik zelf ook absurd. Ik heb hier zes mensen in dienst, van wie sommigen al 35 jaar. Die verkeren ook allemaal in onzekerheid. En ik kan ze dus niet wijzer maken. Dat is best frustrerend, ja. Ik snap wel dat ze misschien nog niet alles tot in de puntjes hebben uitgewerkt, maar je kunt mensen toch wel laten weten of ze weg moeten of niet."

Het is een klacht die vaker klinkt in de omgeving van de Heeswijkse brug. De provincie ontwikkelt plannen, maar de mensen die daar direct mee te maken krijgen moeten in de krant lezen wat hen boven het hoofd hangt. Nou moet er in het geval van Stoker wel bij verteld worden dat niet hijzelf maar Total de gesprekspartner van de provincie zal zijn. "Maar die weten ook van niks, bezweren ze. Dus, tenzij ze glashard tegen me liegen, ga ik er vanuit dat er nog niks bekend is."

2          Moet, zoals de tekeningen aangeven, het pompstation verwijderd en/of verplaatst worden? Zo ja, op welk moment kon GS de pompstationhouder duidelijk maken dat zijn tankstation mogelijk zou moeten worden verwijderd en waarom is er toen geen contact opgenomen met de pomphouder?

3          In hoeverre en wanneer is er met bedrijven en particulieren die mogelijk onteigend worden (gezien de van meet af aan vrij duidelijke tracéloop) direct gecommuniceerd over de mogelijke gevolgen die de aanleg van de weg voor hen individueel heeft?

4          Bent u het met de PVV eens, dat gezien de grote impact die de aanleg van de N279 kan hebben op het leven van betrokken particulieren en ondernemers, er een pro-actieve houding vanuit de provincie op persoonlijk niveau moet plaatsvinden op het moment dat de contouren van dit project duidelijk worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit proces voor dit project en toekomstige projecten met onmiddellijke ingang te verbeteren?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Harry van den Berg

 

(1) http://www.anp360.nl/nieuws/article/2650268?h=203fd77271c1ca96cd12758b73c9a85c