PVV: Lichtplan Piushaven licht vooral belastingbetaler op!

De Brabantse PVV-fractie wil opheldering van het provinciebestuur over “het op handen zijnde exorbitante gesmijt met loze kretologie en absurd dure verlichting” bij de Piushaven in Tilburg. “750.000 euro voor verlichting onder een viaduct, het doet me denken aan het destijds afgeschoten plan om voor 600.000 euro aan kleden op te hangen in een Tilburgse parkeergarage”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Kennelijk is men er in de wereld van de artistieke subsidieslurperij nog niet achter dat het geld bij belastingbetalend Nederland op is. Ik kan het mijn kiezers niet uitleggen dat voor een paar lampen 2 miljoen euro wordt uitgetrokken, dat is ongeveer evenveel als de totale kosten van onderhoud, plaatsing, vervanging én elektriciteitsverbruik van de straatverlichting voor heel Tilburg in een jaar!”

 

 

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met de nodige verbazing kennis genomen van de (voorgenomen) subsidieverstrekking van € 215.000 voor het 2 miljoen euro kostende “Lichtplan Piushaven”.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1             Klopt het bericht (1) dat de Provincie € 215.000 bij zal dragen aan het “Lichtplan Piushaven”?

2              Kan het College van Gedeputeerde Staten (GS) aangeven op welke basis, begroting of werkplan deze subsidie verstrekt is en deze bij de beantwoording in een bijlage(n) meesturen? Zo nee, waarom niet?

3              Onderschrijft GS de toelichting (2) op dit project (3) van de heer Beckers, programmamanager van Midpoint Leisure Brabant, zijnde: “Het is een schoolvoorbeeld van social innovation waar wij voor staan” en ““Innovatief verbinden” zijn de sleutelwoorden. De verbinding van water en land, van stad en buitengebied, van stadshart en stadswijken en uiteindelijk de verbinding tussen bewoners en bezoekers”? Zo ja, kunt u dan uitleggen wat hiermee bedoeld wordt? Zo nee, waarom niet?

4             Acht u het aan de belastingbetaler uit te leggen dat hier 2 miljoen euro aan gespendeerd wordt op het moment dat deze met flinke lastenverzwaringen geconfronteerd wordt? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom wordt de subsidie dan toch verstrekt?

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie Noord Brabant

Harry van den Berg

 

(1) http://www.dichtbij.nl/tilburg/112/artikel/2969080/college-wil-interactief-lichtplan-in-piushavengebied.aspx

(2) http://www.piushaven.nl/Nieuws/Lichtplan_Piushaven

(3) http://www.blewscreen.com/?pi_portfolio=piushaven-interactief-lichtplan