PVV: Zonnebomen groene schaduw over “Weg van de Toekomst”!

De PVV-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van ontwikkelingen rondom de “Weg van de Toekomst”, de N329 bij Oss. Het prijskaartje van 83 miljoen euro liegt er bepaald niet om, maar daarvoor krijgen we kennelijk een “energieneutrale” weg. Maar hoe energieneutraal is die weg eigenlijk?

Harry van den Berg rekende na wat de “zonnebomen” opleveren. “Met 3000 kWh per stuk per jaar, omgerekend ongeveer 11 Gigajoule is dat minder dan wat een gemiddeld huishouden aan elektriciteit verbruikt. In de voorlichtingsfilm over deze weg is te zien dat er erg dik staal wordt gebruikt voor de zonnebomen. Afgeleid van de film schat ik in dat elke boom zo’n 20 ton staal bevat. Om 1 ton staal te produceren heb je ongeveer 18,5 Gigajoule energie nodig, totaal dus zo’n 370 Gigajoule. Grof geschat duurt het dus 30 tot 40 jaar tot dat alleen nog maar het staal van de boom zélf is terugverdiend en wellicht is weggeroest!”

Ook het feit dat het weinig zinvol is om bij zonlicht elektriciteit voor verlichting te produceren, ’s winters heb je hooguit genoeg energie in een dag opgebouwd om de weg van 17.00 tot 17.02 uur te verlichten en de verkeerlichten zijn intussen al lang uitgevallen, maakt dat deze weg op energiegebied feitelijk een aanfluiting is en energieneutraliteit een utopie”.

“Hier zien we het probleem met wisselvallige energie, zoals wind en zon. Als je het nodig hebt, dan levert het niks en als je geen energie nodig hebt, dan produceert het in overvloed. De PVV in Noord Brabant heeft al vaker voor gepleit om in plaats van miljoenen uit te geven aan dit soort frivoliteiten, het geld te steken in fundamenteel onderzoek naar oplossingen die wél kunnen werken, zoals betere energie-opslagsystemen of veilige thorium-kernenergie en kernfusie”.

Van den Berg, die benadrukt dat er zeker ook goede innovatieve kanten aan de weg zitten, heeft Gedeputeerde Staten om duidelijkheid en precieze cijfers gevraagd omtrent de Zonnebomen en een algemene begroting van de weg. “Om te kijken of we nog meer van dit soort merkwaardige peperdure flauwekul tegenkomen”.

 

Geacht college,

Met veel genoegen heeft de PVV-fractie kennis genomen van de opening van de N329, de “Weg van de Toekomst”. Op deze weg zijn mooie innovaties te zien op het gebied van verkeersgeleiding, verlichting en belijning, maar helaas ook vreemde, dure zaken, zoals het ecoduct (kennelijk uit de uitvoering gehaald) en de zonnebomen. Over deze zonnebomen en andere zonne-energieprojecten gelieerd aan deze weg, hebben wij enkele vragen:

      1.     Kan het college aangeven hoeveel ton staal er per zonneboom verwerkt is? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

      2.     Uitgaande van een opbrengst van 3000 kWh (~ 11GJ) per zonneboom(1) en een benodigde energie van 18,5 GJ per ton staal(2), hoe lang duurt het dan voordat de zonneboom alleen al zijn eigen staalproductie “terug heeft verdiend”?

      3.     Volgens de PVV is het nog onmogelijk om de door zonne-energie opgewekte elektriciteit langdurig op te slaan. Kan Gedeputeerde Staten aangeven hoeveel energie er middels alle panelen (inclusief die op de daken) op een sombere decemberdag opgewekt kan worden en hoe lang daarvan de straatverlichting én verkeerslichten én pompsystemen, die volgens het promotiefilmpje(3) hierdoor aangedreven worden, werken?

      4.     Kan het college een begroting op hoofdlijnen verstrekken waarin duidelijk wordt hoe het totale kostenplaatje van 83 miljoen euro is opgebouwd? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording,

Met vriendelijke groet,

Harry van den Berg
PVV-Noord Brabant

(1) http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegen-actueel/wegen-actueel-2013/n329-gebruik-maken-van-de-kracht-van-de-zon.aspx

(2) http://www.duurzaamaandeel.nl/bedrijven/47/arcelormittal

(3) http://www.wegvandetoekomst.nl/weg_van_de_toekomst/duurzaamheid_en_innovatie/energieneutraal-in-het-gebruik/unieke-zonnebomen