Spreektekst wijziging verordening treasury

Voorzitter,

In september hebben we deze wijziging van de verordening treasury reeds besproken. De conclusie was onder meer dat het voorstel voor het willen beleggen van provinciaal publiek geld in zogenaamde maatschappelijk gewenste projecten die anders niet of niet geheel worden gerealiseerd nog onvoldoende was uitgekristalliseerd. Dat voorstel is voorlopig uit de verordening geschrapt. Wat de PVV betreft komt dat onzalige voorstel ook nooit meer terug, want het impliceert simpelweg teveel overheid, die met meer impact en een groter financieel beslag inzet op diverse beleidsdoelen.

In september concludeerde de PVV fractie al dat dit college de duidelijke intentie heeft geld te gaan uitlenen aan Brabantse gemeenten. Zodra de wet dat zou toelaten -wat nu niet het geval is-, is dat met de voorliggende treasuryverordening mogelijk. Die hindert het college daar namelijk helemaal niet in.

En dat, terwijl de accountant van Provinciale Staten duidelijk heeft aangegeven het geen verstandige zaak te vinden dat de provincie geld uitleent aan gemeentes waar zij een toezichtsrelatie mee heeft. Dat advies kreeg brede instemming vanuit diverse fracties. Desalniettemin is de treasuryverordening op dat punt niet aangepast, en vreemd genoeg vinden de partijen die het eens waren met de accountant dat helemaal geen probleem.

De PVV vindt deze treasurywijziging dan ook niet verantwoord en zal niet instemmen.

Patricia van der Kammen