Statenvragen 'Urgentieteam'

Geacht college,

In De Gelderlander van 8 april jl.[i]  valt te lezen dat in Brabant twintig gemeenten in de regio’s De Peel, De Kempen en De Baronie in aanmerking komen voor urgentiegebieden. Daarnaast kunnen andere gemeenten via de provincie ook de hulp inroepen van het zogeheten ‘’urgentieteam’’. Dit urgentieteam is vanuit het Brabantberaad opgericht en kost de provincie Noord-Brabant voor de resterende 9 maanden van dit jaar €1.157.000. De PVV heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen:    

     1.      Hoe kan het dat de media eerder geïnformeerd zijn over het zogeheten urgentieteam dan de Statenleden? Waarom wordt vooruit gelopen op bespreking van dit onderwerp in de betreffende Statencommissie later deze maand?

      2.     In het artikel is te lezen: ‘’In het urgentieteam zitten de volgende personen: Henk Jans (arts GGD), Herman Litjens (ZLTO), Geert Verstegen (BMF), Theo van de Ven (gemeenten ZO Brabant), Marco Peeters (Omgevingsdienst ZO), Mechie Beurskens (gemeenten NO Brabant, ambtenaar in Sint Anthonis), Ton Hermanussen (Omgevingsdienst NO), Jan Buys (provincie), Hans van Dommelen en Jack van Dijck (Netwerk de Peelhorst).’’ Ontvangen deelnemers van het urgentieteam een vergoeding of vallen deze werkzaamheden binnen hun reguliere functie(s)? Indien er sprake is van vergoedingen, hoeveel bedragen deze en welke ureninzet staat daar tegenover? Graag zien we hiervan een duidelijk overzicht toegevoegd.

      3.      Kan het college een heldere en volledige specificatie van de van de € 1.157.000 kosten over de 9 maanden geven? Zo neen, waarom niet? Uit welke begrotingspost worden deze kosten afgedekt?

      4.      Het college heeft tijdens een Statenvergadering aangegeven dat de expertise van PvdA-er Felix Rottenberg tijdens het Brabantberaad erg op prijs werd gesteld en dat bij toekomstige beraden over de Brabantse intensieve veehouderij zijn assistentie wellicht weer wordt ingeroepen. Is al bekend of deze gedachtegang zijn weg gaat vinden naar de praktijk? Zo ja, welke kosten zullen er in 2014 gemoeid zijn bij de vergoeding en welke kosten zijn er in 2013 en 2012 gemoeid geweest bij de vergoedingen voor de heer Rottenberg?

Hoogachtend,

namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Joyce Kardol