Persbericht en Statenvragen: “200 miljoen van spoorbak Vught naar snelweg A65!”

De Brabantse PVV-fractie wil dat het provinciebestuur alsnog kijkt naar de mogelijkheden van een nieuw type doorzichtige geluidswering bij het spoor in Vught. In Den Bosch wordt deze geluidswering binnenkort geplaatst.

 

PVV-woordvoerder Harry van den Berg: “In Den Bosch wordt het gezien als een goede oplossing. Waarom zou je dan in Vught een 200 miljoen euro duurdere spoorbak kiezen? Al gedurende het hele proces hebben wij er op gewezen dat dit een mooie oplossing is, met een even groot oplossend vermogen. Kennelijk is het bestuurlijke handjeklap belangrijker dan 200 miljoen besparen voor de belastingbetaler.”

 

De PVV is van mening dat de 200 miljoen euro van de Vughtse spoorbak beter uitgegeven kan worden aan een ongelijkvloerse N65 en aanpak van de spoorwegovergangen bij Boxtel en Rijen.

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

 

Betreft: Spoorbak Vught.

 

Geacht College,

 

Naar aanleiding van bijgaand bericht (1) heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

 

1          Was het College op de hoogte van de mogelijkheden voor geluidswering, zoals aangegeven in het artikel (1)? Zo ja, waarom is deze geluidswering niet meegenomen in het proces rondom de PHS in Vught? Zo nee, bent u voornemens om alsnog deze oplossingsrichting in dat proces mee te nemen?

 

2          Kunt u een inschatting geven hoeveel een variant met de “Bossche” geluidswering zou kosten, in aanmerking nemende dat de huidige spoorkruisingen in Vught voor het autoverkeer en – net als in de V3-plannen – de N65 en Wolfskamerweg voor vrachtwagenverkeer, onder het spoor door gaan?

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Harry van den Berg

 

(1)

10-07-2014 /pagina 26 /editie Meierij /sectie 3_REG_DENBOSCH
Heijmans Wegen maakt het spoor rond Den Bosch geluidsarmer met nieuwe, glazen schermen.door Domien van der MeijdenDEN BOSCH - Heijmans Wegen begint volgende week met het plaatsen van de eerste glazen geluidsschermen bij het spoor in Den Bosch. Op een aantal plekken in Den Bosch staan al betonnen fundamenten met stalen houders waar het bijna 20 millimeter dikke glas in wordt gemonteerd.Heijmans bouwt een paar kilometer schermen aan onder meer de Adelheidstraat, Ertveldweg, Zandzuigerstraat, Parallelweg, Maijweg en Van Rijckevorsel van Kessellaan in Den Bosch.Die schermen zijn nodig om het lawaai van het spoor te weren voor achterliggende woonwijken. De plaatsing van de schermen vormt het sluitstuk van Sporen in Den Bosch, een groot project waarbij nieuwe spoorbruggen en een fly-over zijn gebouwd bij de Dieze en de sporen rond het NS-station in Den Bosch helemaal zijn vernieuwd. Met een aantal buitendienststellingen van het spoor werd deze grote ingreep rond Den Bosch verwezenlijkt.De geluidswering die nu wordt aangebracht biedt ook soelaas als straks het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gestalte krijgt Met PHS rijden straks meer personentreinen (intercity's en sprinters), maar vooral ook veel meer goederentreinen door Den Bosch. Met name het goederenvervoer veroorzaakt veel trillingen en lawaai.Projectleider van Heijmans Wegen Harold Gommans vertelt dat half december alle schermen klaar moeten zijn. 'Dat is de planning. We zijn nu hier bij de Van Rijckevorsel van Kessellaan bezig. Bij station-oost moesten eerst palen geboord worden waarop de betonnen delen komen. Daarbovenop komen de stalen palen. Zowel aan de binnen- als de buitenzijde van de glazen schermen komt gaas van roestvrij staal in wybervorm. Die vorm koos architect Marius van den Wildenberg uit Den Bosch, die ook de spoorbruggen heeft ontworpen. Bij de bruggen heeft hij de 'gouden kous' bedacht in wybervorm. Het gaas aan weerskanten van de glazen schermen voorkomt dat graffiti-spuiters makkelijk de platen vol kunnen kalken.'De glazen platen wegen elk een paar honderd kilo en worden met kleine hijskraantjes vanaf de berm naast de schermen op hun plek gehesen. Het is stevig glas dat tegen een stootje kan. Als het stuk gaat, blijft het glas 'aan elkaar zitten.' Het ontwerp is zo gemaakt dat relatief eenvoudig die glazen platen vervangen kunnen worden. Er is voor glas gekozen vanwege het doorzicht, dat minder vervelend overkomt dan 'dichte betonnen' platen.Volgens bouwmanager van ProRail Piet Versteden is met proefopstellingen het ontwerp van Marius van den Wildenberg uitgebreid getest. 'Ook dat gaas van roestvrij staal is uitgebreid getest op hoeveel spanning erop moet staan, zodat het niet later slap gaat hangen.'Van de betonnen onderkant van de bouwwerken voor de schermen zie je straks niks meer, volgens Gommans. 'Daar komen esdoornen hagen voor te staan. Door het glas blijft er mooi doorzicht én is de geluidswering toch effectief. Het staat in een hoek van 15 graden met het spoor. Daardoor wordt het geluid van het spoor prima geabsorbeerd. Anders waait het alsnog de woonwijk in en heeft het als geluidswering niet het goede effect.'Omdat in de aanloop er wat vertraging bij het werk is ontstaan vanwege het goed afstemmen van werkafspraken en het verleggen van kabels en leidingen op plekken waar schermen komen, wil Gommans ook tijdens de bouwvakvakantie met een deel van de werkploeg doorwerken.Ook bij de Maijweg komt een geluidsscherm te staan. Los van de discussie tussen Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Den Bosch of hier nu wel of niet de Park& Ride-parkeergarage met ruim 800 plaatsen moet worden gebouwd. Den Bosch wil NS voorlopig een bouwvergunning onthouden voor de garage aan deMaijweg omdat NS de prognoses sterk naar beneden heeft bijgesteld voor wat nodig is aan parkeervoorzieningen voor P&R bij het NS-station in Den Bosch. Er zouden geen 1200 parkeerplaatsen tot 2020 nodig zijn, maar 1010 tot het jaar 2030. NS vindt dat Den Bosch hierbij zeer onzorgvuldig handelt en houdt vast aan zijn wens om de garage te bouwen.Projectleider Gommans is het om het even hoe dit conflict tussen NS en Den Bosch afloopt. 'We bouwen aan de Maijweg gewoon volgens de planning de schermen van vijf meter hoog. En die kunnen daar nog hoger worden als er meer treinen gaan rijden.'(c) Brabants Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden