Persbericht en Statenvragen: Toch snoepreisje naar Parma?

Met verbazing heeft de PVV Noord-Brabant gereageerd op het bericht dat gedeputeerde De Boer tóch gaat afreizen naar de agrofoodregio Parma.  Met een kleine delegatie bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van de ZLTO, provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten is van 15 t/m 18 oktober een werkbezoek gepland naar het Italiaanse Emilia-Romagna.

Vorig jaar werd een snoepreisje naar Parma geannuleerd vanwege de ophef die was ontstaan over de kosten. ‘’Besluitvorming aangaande de thematiek zorgvuldige veehouderij heeft reeds plaatsgevonden in de Staten, waardoor vraagtekens kunnen worden geplaatst over het nut en de noodzaak van deze reis. Daarnaast zijn EU-projecten vooral een bestuurlijk speeltje dat de Brabantse burgers voornamelijk geld kost’’, aldus PVV-Statenlid Joyce Kardol.

Aanleiding voor de PVV om kritische vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Geacht college,

In de openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten d.d. 30 september 2014[i] is te lezen dat gedeputeerde De Boer van 15 t/m 18 oktober op werkbezoek gaat naar de regio Emilia-Romagna,  de Italiaanse regio waarin de provincie en stad Parma gelegen zijn. Vorig jaar werd een snoepreisje naar Parma geannuleerd vanwege de ophef die was ontstaan onder Brabantse en landelijke coalitiepartijen, oppositiepartijen en burgers over de kosten[ii]. Daarnaast heeft in de Provinciale Staten reeds besluitvorming plaatsgevonden over de desbetreffende dossiers aangaande de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Afgelopen februari gaf u in beantwoording van Statenvragen van onze fractie ten aanzien van een eventueel bezoek aan agrofoodregio Parma het volgende aan: “Op het moment dat een bezoek aan deze agrofoodregio aan de orde komt, hoort u daarvan.’’ [iii]Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

1.      Waarom zijn Provinciale Staten conform afspraak niet vroegtijdig geïnformeerd over de aanpak en de planning?

  1. Wat verstaat het college onder een kleine delegatie en om hoeveel personen gaat dit?

Graag een afschrift van de uitnodiging bijvoegen.

  1. Aangezien het werkbezoek op uitnodiging is, betekent dit dat het geen gemeenschapsgeld kost? Zo neen, in hoeverre draagt de provincie Noord-Brabant dan bij in de kosten? In dat geval graag in een helder en duidelijk overzicht expliciet weergeven welke personen op kosten van de provincie meereizen, hoe hoog de kosten van dit bezoek per persoon zijn en wat de totale kosten van dit bezoek zijn, met vermelding van het budget waaruit deze kosten worden betaald.
  1. Welke toegevoegde waarde heeft het om ná de besluitvorming in Provinciale Staten aangaande de zorgvuldige veehouderij alsnog aan dit werkbezoek deel te nemen aangaande deze thematiek?
  1. Volgens het GS-besluit worden “mogelijkheden besproken voor verdere (Europese) samenwerking in projectverband”. EU-projecten zijn vooral een bestuurlijk speeltje dat de Brabantse burgers voornamelijk geld kost en weinig concreets oplevert. Op wat voor soort mogelijkheden doelt u en welk belang heeft de Brabander bij dit Europese samenwerkingsproject?

Hoogachtend,

Joyce Kardol

PVV Noord-Brabant