Statenvragen PVV Noord-Brabant Huisvesting asielzoekers

s-Hertogenbosch, 18 december 2014

Geacht college,

1.      Bent u bekend met de berichten ‘Sint Anthonis lost snel belofte in om statushouders onder te brengen’ uit de Gelderlander van 13 december en ‘Onvrede over wettelijke huisvesting stijgt’ uit het Eindhovens Dagblad van 16 december?[1] [2]

2.      Onlangs ontving onze fractie uw beantwoording op onze Statenvragen over de problemen bij de woningbehoefte als gevolg van de toename van asielzoekers in Noord-Brabant (25 november jl., uw kenmerk 3696952[3]). In antwoord op vraag 12 antwoordde het college het volgende: “Naar ons oordeel leidt het bestaande wettelijk systeem voor huisvesting van verblijfsgerechtigden niet tot verlenging van de wachttijd van andere woningzoekenden.”

Hoe rijmt het college deze uitspraak met de volgende uitspraak van wethouder Roos Aben van Sint Anthonis uit bovenstaand artikel uit de Gelderlander: “De corporatie wijst woningen toe op basis van urgentie. Daar kan het soms knellen, stelt Aben. 'Want er zijn natuurlijk ook lokale urgentiegezinnen.'”? Is het college met de PVV van mening, dat deze uitspraak duidelijk maakt dat de komst van statushouders wel degelijk zorgt voor een verlenging van de wachttijd van Brabantse woningzoekenden? Zo neen, waarom niet?

3.      In bovenstaand artikel uit het Eindhovens Dagblad valt te lezen dat Zuidoost-Brabantse gemeenten vrezen dat de maatschappelijke onvrede over de huisvesting van statushouders snel toeneemt: “Immers: als een groeiend aantal statushouders verplicht aan woonruimte moet worden geholpen, zullen wachtlijsten voor andere woningzoekenden - starters bijvoorbeeld - vanzelf langer worden. Dat wekt in groeiende mate irritatie op. In het publieke debat worden de pijlen vooral gericht op het huidige VVD/PvdA-kabinet en op 'Brussel'. Een bericht over vluchtelingenhuisvesting op de website van het ED scoorde onlangs meer dan honderd reacties, waarvan 95 procent uiterst negatief.”

Hoe rijmt het college deze passage en de zorgen van gemeenten in Zuidoost-Brabant met de passage uit haar antwoord op onze eerdere vraag 12, die hierboven is aangehaald bij vraag 2? Is het college met de PVV van mening, dat de hier aangehaalde passage uit het artikel van het Eindhovens Dagblad duidelijk maakt dat de komst van statushouders wel degelijk zorgt voor een verlenging van de wachttijd van (Zuidoost-)Brabantse woningzoekenden? Zo neen, waarom niet?

4.      In antwoord op vraag 9 van onze Statenvragen destijds wist het College het volgende te melden: “Voor gemeenten die niet aan de wettelijke taakstelling voldoen, hebben wij beleid vastgesteld dat zij onder actief toezicht kunnen komen. Dat wil zeggen dat wij die gemeenten aansporen om via een plan van aanpak, maatregelen te treffen om de achterstand in te halen, aan de taakstelling te voldoen en herhaling te voorkomen. Wij volgen de prestaties van die gemeenten dan extra nauwlettend.”

In bovenstaand artikel uit de Gelderlander laat Wethouder Aben echter het volgende optekenen: “'In het uiterste geval gaat de provincie op de particuliere markt iets huren en krijgen wij de rekening. Dat willen we niet.'” Klopt deze uitspraak? Zo ja, is het college dan met de PVV van mening dat dit een flink ander beeld schetst dan de hierboven aangehaalde passage uit het antwoord op onze eerder vraag 9 en dat de provincie meer doet dan alleen actief toezicht? Zo ja, kunt u dan alsnog ingaan op de vragen die bij onze eerdere vraag 10 zijn gesteld over eventuele financiële of ambtelijke ondersteuning aan gemeenten, indien van toepassing uitgesplitst in bedragen en/of fte?

Hoogachtend,

Namens de PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Joyce Kardol

 

[1] http://www.anp360.nl/nieuws/article/12794072?h=cfb74f0632feca59de06a3a67ef68caf

[2] http://www.anp360.nl/user/47565

[3] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/statenvragen-en-antwoorden.aspx?qvi=51713

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_problemen_woningbehoefte_door_asielzoekers_beantwoording_dd_13-01-2015.pdf