Statenvragen PVV Noord-Brabant Kosten conferentie Raphael Dialoog

Geacht college,

In een e-mail en persbericht namens de Brabantse Agrofood van de provincie Noord-Brabant staat een vooraankondiging van de tweedaagse Raphael Dialoog, een vervolg op het Brabantberaad, welke plaatsvindt in De Ruwenberg[1]. Deze 1ste Raphael Dialoog heeft als thema: ‘’Hoe wordt mest de nieuwe grondstof’’. PvdA-er Felix Rottenberg is wederom aanwezig als voorzitter. Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

1.      Bent u net als de PVV van mening dat in het voor 33,5 miljoen verbouwde provinciehuis meer dan genoeg faciliteiten aanwezig zijn om een conferentie te houden? Zo nee, kunt u uitleggen waarom het Provinciehuis niet bruikbaar is voor het houden van een vergadering? Bent u bereid om deze conferentie te organiseren op het Brabantse provinciehuis? Zo nee, waarom niet?

2.      Wat is de (uur)vergoeding voor Felix Rottenberg en Jan Hendrik Ockels voor deze Raphael Dialoog? Wat zijn de totale kosten voor deze externe inhuur? Waarom is er niet gekozen voor een voorzitter vanuit de ambtelijke organisatie?

3.      ‘’Tijdens de dialoog gaan genodigden in gesprek met professionals uit de agrofood-,  biobased-, gezondheids-, banken-, energie-, bodem- en watersector.’’ [2] Worden Brabantse boeren en burgers ook uitgenodigd voor de dialoog? Zo nee, waarom niet? Kunt u een uitputtend overzicht van de genodigden bijvoegen?

4.      De voorgaande conferentie in De Ruwenberg duurde drie dagen en kostte in totaal maar liefst 47.000 euro, waarvan 37.000 euro voor de locatie en verblijfskosten. De huidige conferentie wordt verspreid over twee dagen, met de start om 15:00 uur en einde de volgende dag om 15:00 uur. Waarom heeft het college niet uitdrukkelijk gekozen voor een eendaagse conferentie, zodat er geen dure overnachting benodigd is? Is het college zich ervan bewust dat daarmee tienduizenden euro’s belastinggeld kunnen worden bespaard?

5.      Is het college alsnog bereid de conferentie om te vormen tot een eendaags evenement? Zo nee, waarom niet? Indien u hiertoe niet bereid bent, bent u dan wel bereid om de kosten voor deze Raphael Dialoog door alle deelnemers zelf te laten betalen? Zo nee, waarom niet?

Wij vertrouwen erop dat u ruim voor aanvang van de conferentie voor beantwoording wilt zorgdragen. Verzoek tevens om in een duidelijk en gespecificeerd overzicht de totale kosten weer te geven voor deze Raphael Dialoog.

Hoogachtend,

Namens de PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

[1] http://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx?qvi=52116

2 http://www.brabantse-agrofood2020.nl/Agenda+homepagina/319791.aspx?t=Raphael+Dialoog%3A+Hoe+wordt+mest+de+nieuwe+grondsto

 

Beantwoording: pdfRaphael_Dialoog_beantwoording_dd_20-01-2015.pdf