Statenvragen PVV Noord-Brabant Kosten Raphael Dialoog‏

Geacht college,

Bij brief van 4 januari 2015 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 20 januari 2015 zijn beantwoord via kenmerk 3735816. Deze beantwoording is aanleiding tot de volgende vervolgvragen.

      1.     In antwoord op vraag 2 van 4 januari 2015 stelt het college het volgende: ‘Na de bijeenkomst in de Ruwenberg in 2013 hebben beide heren (Rottenberg en Ockels, red) een opdracht gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden voor een totaalbedrag van 25.000 euro per jaar, per persoon.’

Hoe wenst het college deze passage, alsmede het genoemde bedrag van 25.000 euro per jaar, te rijmen met de volgende passage uit uw beantwoording van 4 februari 2014 (kenmerk C2139702/3531196) op eerdere vragen [2] van de PVV d.d. 10 januari 2014: ‘Na de bijeenkomst in de Ruwenberg in 2013 hebben beide heren (Rottenberg en Ockels, red) een opdracht gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden voor een totaalbedrag van           €20.000, gebaseerd op een inzet van 20 werkdagen.’

Kan het college duidelijk maken welke van de twee passages klopt? Welke exacte bedragen zijn er vanuit de provincie naar beide heren gegaan en voor welke werkzaamheden en welke exacte bedragen gaan er in het licht van “het totaalproces” in de toekomst vanuit de provincie naar beide heren en voor welke werkzaamheden? Graag een helder en uitputtend overzicht.

      2.     Kan het college een uitputtende specificering geven van het kostenplaatje van de Raphael Dialoog?

      3.     Kan het college een uitputtende specificering geven van de vergoeding die de heren Rottenberg en Ockels hebben gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

 

[1] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=52415

[2] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=47901

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_Raphael_Dialoog_beantwoording_dd_03-03-2015.pdf