Statenvragen Brabantse Dorpenderby misbruikt om draagvlak te creëren voor asielwaanzin

De Brabantse Dorpenderby ontvangt subsidie van de provincie met als een van de uitgangspunten “het verhogen van de leefbaarheid in de deelnemende dorpen”. De jury, onder voorzitterschap van SP-gedeputeerde Swinkels, heeft Stevensbeek als finalist aangewezen.

Het in Overloon gelegen asielzoekerscentrum (AZC) wordt daarbij gebruikt om in aanmerking te komen voor de prijs. De leefbaarheid van het dorp wordt aangetast met een AZC en vervolgens wordt datzelfde AZC ingezet om een "leefbaarheidsprijs" binnen te slepen in de Dorpenderby. Dit is kunstmatig draagvlak voor AZC's creëren, oftewel manipuleren van de publieke opinie.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1 Deelt u de mening van de PVV dat het onzuiver is om een gedeputeerde op te laten treden als zogenaamd onafhankelijk juryvoorzitter? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe kunt u de uitgangspunten van de Dorpenderby rijmen met de publieke manipulatie van het AZC-promotieproject in Stevensbeek?

3. Wat is voor u de relatie tussen een AZC en leefbaarheid in kleine kernen? Bent u net als de PVV van mening dat een AZC een inbreuk is op de leefbaarheid van een dorp? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u onze opvatting dat er geen cent publiek geld besteed mag worden aan politieke statements verpakt als leefbaarheidsproject? Zo ja, bent u bereid om geen cent uit te keren aan het project in Stevensbeek? Zo nee, waarom subsidieert u asielpropaganda?

5. Wat zijn de criteria waarop de bijdragen beoordeeld worden? Hoe luidt de conclusie van het juryrapport?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Louis Roks

 

Beantwoording: pdfDorpenderby_en_asielwaanzin_beantwoording_dd_17-11-2015.pdf