Brabantse PVV stelt vragen over rol provincie in "Vluchtelingen voor Vlinders"‏

Geacht college,
 
Op de site van de provincie wordt in een persbericht met bijbehorend filmpje duidelijk gemaakt dat de provincie Noord-Brabant een subsidie van € 29.976 euro verstrekt aan een ‘project van de Vlinderstichting Nederland om de integratie van asielzoekers te bevorderen door hen te betrekken bij vrijwilligerswerk in de natuur’.[1] Dit bericht roept bij de fractie van de PVV Noord-Brabant de volgende vragen op:
 
1. In het filmpje bij het persbericht over de provinciale steun voor het asielzoekersproject stelt gedeputeerde Van de Hout dat dit project ook bedoeld is voor de integratie van vluchtelingen. Voor de provincie is integratie echter nadrukkelijk géén taak meer. Kan GS aangeven waarom er dan toch -bij monde van gedeputeerde van den Hout- nadrukkelijk subsidie voor integratie wordt verstrekt? 
 
2. Volgens het filmpje nemen asielzoekers uit Veldhoven aan dit project deel. Kan GS aangeven of dit asielzoekers uit het noodopvangcentrum de Buitenjan in Veldhoven betreft?
 
3. De Buitenjan in Veldhoven betreft een noodopvanglocatie voor asielzoekers zonder verblijfstatus, waarvan mogelijk een groot deel afkomstig is uit veilige landen (zie IND-cijfers deze week[2]) en dus spoedig Nederland weer zal moeten verlaten. Kan GS in dat licht aangeven waarom er belastinggeld ingezet wordt voor personen waarvan voor een groot deel aannemlijk is dat zij niet voor asiel en dus ook niet voor integratie in aanmerking komen?
 
4. Volgens de gedeputeerde is er ‘ja’ gezegd op het verzoek om deel te nemen aan meerdere projecten van de Vlinderstichting in dit kader. Kan GS nauwkeurig aangeven hoeveel projecten, onder welke voorwaarden en voor welke bedragen er eventueel nog verdere subsidie wordt verstrekt dan wel anderszins sprake is van medewerking of facilitering door de provincie?
 
5. Bent u bereid om per direct met dit onzinnige asiel-hobbyisme te stoppen en te focussen op de provinciale kerntaken?
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

 


[1] http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/maart/provincie-steunt-vluchtelingen-voor-vlinders.aspx

[2] http://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/14/kwart-asielaanvragen-ingediend-door-mensen-uit-veilig-land

 

Beantwoording: pdfVluchtelingen_voor_Vlinders_beantwoording_dd_04-04-2016.pdf