Statenvragen Bidbook kandidaatstelling ‘’Europese Regio van de Gastronomie’’ (ERG) in 2018

Geacht collegevan Gedeputeerde Staten,

Op de website van de provincie is te lezen dat Noord-Brabant zich kandidaat heeft gesteld voor de ‘’Europese Regio van de Gastronomie’’ in 2018.[1] Er is ook een bidbook opgesteld waarin de provincie haar kandidatuur presenteert.[2] Deze kandidaatstelling, waar miljoenen aan worden uitgegeven, hebben bij de fractie van de PVV tot de volgende vragen geleid:

  1. Waarom zijn Provinciale Staten niet actief geïnformeerd over de kandidaatstelling voor de Europese Regio van de Gastronomie? Is het college het met de PVV eens dat de Provinciale Staten zich hadden moeten kunnen uitspreken over de kandidaatstelling?

Zo nee, waarom niet?

  1. In het bidbook op pagina 42 valt te lezen dat het budget voor de ‘’overall programming’’ van de Brabantse kandidaatstelling maar liefst 7 miljoen euro bedraagt. Kan het college duidelijk maken welk gedeelte van dit bedrag door de provincie zelf (direct danwel indirect via bijvoorbeeld de lead partner Agrifood Capital of VisitBrabant) wordt betaald?
  2. ‘’De prestigieuze Europese titel helpt Noord-Brabant bij het realiseren van de ambitie om dé topregio in agrifood & leisure te worden’’ & ‘’The title of European Region of Gastronomy is an important milepost on the path to the future for the province of Noord Brabant’’.

          Kunt u concreet en uitputtend duidelijk maken wat het de provincie Noord-Brabant en de Brabander gaat opleveren als we benoemd worden tot Europese Regio van de Gastronomie in 2018?

  1. Waarom is een exorbitant dure wedstrijd nodig om nieuwe initiatieven te ontplooien en de samenwerking in de regio te verstevigen?

  1. Is er voor de kandidaatstelling voor Europese Regio van de Gastronomie ook een artistiek directeur aangesteld, zoals bij het fiasco van Brabant Culturele Hoofdstad? Graag een specificatie van de vergoeding voor de schrijvers van het bidbook.

  1. Wat hebben de ‘’diners of inspiration’’ met 173 genodigden de Brabantse belastingbetaler opgeleverd, gekost alsmede waar zijn de genodigden op geselecteerd?

 1. Is het bidbook ook in het Nederlands voor de Brabander (online) beschikbaar?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

 


[1] http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/maart/brabant-voor-europese-regio-van-de-gastronomie-2018.aspx

[2] http://europeanregionofgastronomy.org/PDF/Noord-Brabant.pdf.pdf

 

Beantwoording: Europese_Regio_Gastronomie_beantwoording_dd_31-05-2016.pdf