PVV Noord-Brabant: Statenleden helemaal naar Noorwegen om wat handjes te schudden?

 

De provincie Noord-Brabant is voor 35.000 euro per jaar lid van de Assembly of European Regions (AER), een netwerk van Europese regio's. Van 21 tot en met 24 juni 2016 wordt er een bijeenkomst gehouden in Noorwegen. Het voornaamste onderwerp van deze bijeenkomst is‘’Development in the high north - the Artic’’. Uit een interne e-mail blijkt:''Van de Statenleden wordt niets speciaals verwacht dan kennismaken met de AER, netwerken, zich oriënteren op de samenwerkingsmogelijkheden, mee discussiëren wanneer de gelegenheid daar is, etc.’’. 
PVV-Statenlid Joyce Kardol: ''Brabantse Statenleden zijn hierbij uitgenodigd om handjes te schudden en te borrelen op de kosten van de Brabantse belastingbetaler.  Bovendien heeft een dergelijk onderwerp als ''the Artic'' voor onze provincie totaal geen belang''.  Reden voor de PVV om Statenvragen te stellen over de nut en noodzaak van deze reis.

Geacht collegevan Gedeputeerde Staten,

De provincie Noord-Brabant is voor €35.000 per jaar lid van de Assembly of European Regions (AER), een netwerk van Europese regio’s. ‘’Het doel van de AER is het organiseren en bevorderen van samenwerking tussen Europese regio’s. De provincie gebruikt dit platform onder meer om andere Europese regio’s te ontmoeten als potentiële partner in Europese projecten.’’.[1]

20 april jl. werd middels een memo aan het presidium van de Provinciale Staten Noord-Brabant kenbaar gemaakt dat er van 21 tot en met 24 juni 2016 weer een bijeenkomst van de Assembly of European Regions (AER) wordt gehouden, ditmaal in Bodo, Noorwegen[2]. De bedoeling is dat twee Brabantse Statenleden aan deze bijeenkomst deelnemen. Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

  1. Wat is de meerwaarde van deelname van Statenleden aan een AER-bijeenkomst zoals de komende bijeenkomst in Noorwegen?Graag de eerdere verslagen van de reizen toevoegen bij de beantwoording.
  2. Het voornaamste onderwerp van deze bijeenkomst is ‘’Development in the high north - the Artic’’. Bent u het met de PVV eens dat een dergelijk onderwerp voor onze provincie totaal geen belang heeft? Zo nee, kunt u concreet omschrijven welke meerwaarde dit onderwerp voor Noord-Brabant heeft?
  3. In een e-mail van de griffier d.d. 17 april 2016 wordt geschreven: ‘’Van de statenleden wordt niets speciaals verwacht dan kennismaken met de AER, netwerken, zich oriënteren op de samenwerkingsmogelijkheden, mee discussiëren wanneer de gelegenheid daar is, etc.’’. Bent u het met de PVV eens dat deelname van Statenleden voor slechts handjes schudden weggegooid belastinggeld is?
  4. Wat zijn de kosten voor de provincie Noord-Brabant voor de bijeenkomst van de AER in Noorwegen en wat zijn specifiek de kosten voor de deelname van de twee Statenleden, respectievelijk van GroenLinks en 50Plus?
  5. Volgens de terugkoppeling uit het presidium wordt de deelname van de Statenleden aan AER-reizen voorbereid met de voorzitter van het Platform Internationalisering, Hubert Koevoets (VVD). Wat wordt er voorbereid en waarop is het mandaat voor de voorzitter en het mandaat van de Statenleden voor ‘’mee discussiëren’’ op gebaseerd?
  6. Tijdens de presentatie in Platform Internationalisering d.d. 11 maart 2016 is aangegeven dat veel West-Europese regio’s het AER-lidmaatschap hebben opgezegd en dat er daardoor geen balans is tussen de AER-leden uit Noord/West en Oost/Zuid Europa. Wat is de reden dat veel West-Europese landenregio’s het AER-lidmaatschap opzeggen?
  7. Veel regio’s uit West-Europa zijn geen lid zoals uit Duitsland, Frankrijk evenals Portugal of nagenoeg niet vertegenwoordigd zoals regio’s uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Spanje. Ook de meeste Nederlandse provincies zijn geen lid. Wat is concreet de meerwaarde van het AER-lidmaatschap voor de Brabantse burgers? Deelt u de mening van de PVV-fractie dat ook Brabant het AER-lidmaatschap moet opzeggen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

 


[1]        http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/internationaal/internationale-samenwerking/netwerken-op-europese-schaal.aspx

[2]        http://aer.eu/event/aer-general-assembly-and-spring-bureau-nordland-no/

 

Beantwoording: pdfBijeenkomst_AER_Noorwegen_beantwoording_dd_07-06-2016.pdf