Statenvragen Attero-deal

Geacht college,

In de kranten staat uitvoerige berichtgeving over de verkoop van de provinciale aandelen Attero aan de investeringsmaatschappij Waterland, de mogelijke doorverkoop van Attero door Waterland aan een Chinese partij voor aanzienlijk meer geld en de miljoenen euro’s die de provincie Noord-Brabant hierdoor mis dreigt te lopen. De PVV-fractie heeft over deze berichtgeving de volgende vragen:

1) Bent u bekend met de artikelen 'De niet zo uitstekende deal, achteraf'[1],'Brabant loopt in potentie meer dan 250 miljoen mis'[2] uit het ED van 23 juli jl. en 'Attero-deal: 'Provincie liep miljoenen mis''[3] uit de Gelderlander van 25 juli jl.?

2) Aan het woord komt Kees Cools, professor bedrijfseconomie aan de Tilburgse TIAS School for Business en Society. Professor Cools stelt in het artikel onder meer: ''Je kunt niet met droge ogen beweren dat het een goede deal was. Eén: iedere kenner kon zien dat Waterland die 170 miljoen binnen no time kon terugverdienen. Twee: De Aziaten waren toen ook al geïnteresseerd in westerse technologie.''

a. Is het college nog steeds van mening, net als gedeputeerde Pauli, dat er in 2013 'een uitstekende deal' is gesloten of deelt het college inmiddels de mening van professor Cools dat de verkoop van Attero in 2013 geen goede deal was voor Brabant?

b. Indien dit college van mening is dat het wel een goede deal was: welke argumenten zijn er om aan te tonen dat er nog steeds sprake is van een goede deal?

c. Indien dit college van mening is dat het geen goede deal was: welke consequenties gaat dit hebben?

d. Was het college in aanloop naar de verkoop in 2013 op de hoogte van Aziatische interesse in Westerse technologie op het gebied van afvalscheiding?

e. Zo nee, kan het college dan verklaren waarom deze relevante kennis niet in haar bezit was, terwijl Cools zo ver gaat om te zeggen dat 'iedere kenner' kon zien dat Waterland haar investering binnen no time zou terugverdienen en de informatie voor een goed verstaander dus gemeengoed was?

3) De woordvoerder van gedeputeerde Pauli laat over de deal in de krant het volgende optekenen: ''Laat ik er dit over zeggen: er is destijds een proces geweest met meerdere biedingen. Als het meer waard was geweest, dan was er wel meer geboden.''

a. Is dit college echt zo naïef om te denken dat de waarde van een bedrijf als Attero sec wordt bepaald door het hoogste bod in een markt van investeringsmaatschappijen die alleen uit zijn op de beste deals en de hoogste rendementen en niet juist door het zelf correct vaststellen van de (toekomstige) waarde van zo’n bedrijf en daarbij het meest geschikte advies te zoeken?

4) Professor Cools stelt dat de provincie Noord-Brabant zich simpelweg van slecht advies heeft laten voorzien. Hij zegt daarover het volgende: ''Een investeringsbank uit het topsegment heeft overal ter wereld lijntjes. De aandeelhouders hebben zich slecht laten adviseren. Pauli en consorten gingen bij de verkoop te rade bij ABN AMRO, Attero zelf liet zich adviseren door ING. In Nederland top, internationaal niet (meer) ''. Erik Peek, hoogleraar bedrijfswaardering aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, sluit zich daarbij aan en stelt: ''Puur naar de kille cijfers kijkend is de waarde van Attero wel goed vastgesteld, oordeelt hij. 'Het probleem zit waarschijnlijk meer in het feit dat alleen de waarde van de toenmalige activiteiten is beoordeeld. En dus niet wat de expertise van het bedrijf waard is in bijvoorbeeld China. Private equity-fondsen als Waterland leven juist van die kennis.'''

a. Is het college van mening dat de provincie zich in de aanloop naar de verkoop op het juiste niveau van advies heeft laten voorzien?

b. Zo ja, hoe kan dit college verklaren dat Waterland na één jaar de investering van 170 miljoen euro al heeft terugverdiend door de dividenduitkeringen van 183 miljoen euro, binnen drie jaar tijd mogelijk een megawinst gaat maken met de verkoop voor 1 miljard euro en dat experts op het gebied van bedrijfswaardering en bedrijfseconomie duidelijk maken dat dit komt door een veel betere informatiepositie?

c. Zo nee, is het college dan bereid om in de toekomst bij vergelijkbare casuïstiek – een groot verschil in informatiepositie tussen een gespecialiseerde private onderneming en een overheid die de benodigde marktkennis zelf niet in huis heeft – voorzichtiger en prudenter te werk te gaan, zeker gezien de enorme financiële belangen?

d. Welke lessen denkt het college uit deze casus te kunnen trekken?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

[1] http://www.anp360.nl/nieuws/article/904570?h=3a2752e0532b8c7314bd24537ef1d468&c=305

[2] http://www.anp360.nl/nieuws/article/905355?h=35f1f5f318b1c459a7b639cffef2f5b2&c=305

[3] http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/cuijk/attero-deal-provincie-liep-miljoenen-mis-1.6217776

 

Beantwoording: pdfAtterodeal_beantwoording_dd_30-08-2016.pdf