PVV Noord-Brabant stelt vragen over abjecte denkbeelden boegbeeld BrabantKennis

Geacht college,

Op de website van ProjectVeritas is een item gewijd aan de schokkende uitspraken[1] van Clinton-donateur, adviseur en in de kringen van de Brabantse bestuurlijke elite op handen gedragen Benjamin Barber.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het item inclusief het filmpje met de misselijkmakende uitspraken van Benjamin Barber waarin hij zwarte Amerikanen die de Republikeinse partij steunen vergelijkt met Joodse Sonderkommando’s in de concentratiekampen gedurende de 2e WO?

2. Wat vindt u van het filmpje en de uitspraken van Barber?

3. Benjamin Barber werd in 2014 met trots gepresenteerd als de keynote speaker op de eerste 'Vooruitdenkerslezing' van BrabantKennis[2].

a. Zijn de uitspraken van Barber zoals in het filmpje1 te zien een vorm van 'vooruitdenken' waar uw college achter staat? Zo ja, kunt u dat eens nader toelichten?

b. Is Barber het soort boegbeeld dat de provincie graag ziet voor zijn kennisplatform? Zo ja, waarom dan?

4.Barber wordt genoemd als één van de inspiratoren van de stedelijke agenda van de B5 gemeenten van Brabant, in een memorandum dat in de aanloop naar de Provinciale verkiezingen van 2015 is verzonden aan de fracties[3]. Via het bestuursakkoord heeft het college Brabantstad nauw betrokken bij de uitvoering van vele projecten.

a. In hoeverre vormt dit op Barber geïnspireerde pamflet het uitgangspunt voor provinciaal beleid?

b. Kan dit college aangeven of het haar intentie is om Barber nog vaker aan te halen als inspirator van haar beleid?

5. Barber's pleidooi voor het centraal stellen van de steden en regio's is in feite een ontwikkeling die te vergelijken is met de tactiek van de Europese Commissie die EU regio's met geld en mooie woorden bedwelmt en hen tot bondgenoot maakt in de Brusselse ondermijning van de natiestaten. Deze tactiek lijkt door dit college met open armen te worden ontvangen getuige het cahier van BrabantKennis, door de provincie als kennis gepresenteerd[4].

a. Bent u net als de PVV van mening dat dit uiterst subjectieve en politieke pamflet van BrabantKennis een kennisorganisatie onwaardig is?

b. Bent u net als de PVV van mening dat u zich niet moet blind staren op Brussel, maar de blik primair gericht moet zijn op onze eigen natiestaat?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

Alexander van Hattem

[1] http://www.projectveritasaction.com/Ross

[2] http://brabantkennis.nl/vooruitdenkerslezing-met-benjamin-barber/

[3] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=52404

[4] http://brabantkennis.nl/wp-content/uploads/2014/09/Het-Nieuwste-Cahier-01-BrabantStad.pdf

 

Beantwoording: pdfBarber_Brabantkennis_beantwoording_dd_28-11-2016.pdf