PVV Brabant ziet weinig toekomst in 'Weg van de Toekomst' bij Oss

Geacht college,

Op 8 november jl. viel in het Brabants Dagblad te lezen dat wethouder Gé Wagemakers van Oss zich tegenwoordig sterk afvraagt of de N329, de “Weg van de Toekomst” wel werkt en of de weg eigenlijk wel zo bijzonder is als bij de opening werd geschetst.[1] De uitspraken van de wethouder in dit artikel, gecombineerd met het gegeven dat dit project de provincie ruim 40 miljoen euro kostte[2], roepen bij de fractie van de PVV de volgende vragen op:

1) Is het college bekend met het bericht uit het Brabants Dagblad van 8 november?

2) Deelt het college de mening van wethouder Wagemakers dat de Weg van de Toekomst wellicht eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is? Zo nee, waarom niet?

3) Kan het college aangeven waarom de groene lichten van de Flowman niet werken en hoeveel kosten er zijn gemaakt om deze lichten te plaatsen en te onderhouden? En kan het college ook aangeven of er andere zaken op de Weg van de Toekomst niet naar behoren functioneren?

4) Is het college nog steeds van mening dat de investering van de provincie van enkele tientallen miljoenen in de Weg van de Toekomst een juiste beslissing was? Zo ja, waarom?

5) Kan het college aangeven of er, ruim drie jaar na de opening van de Weg van de Toekomst, een bewezen positief effect van de weg uitgaat? Hebben de “foefjes” die in de weg zijn gestopt geleid tot resultaten die bruikbaar zijn met het oog op de toekomst? Zo ja, welke resultaten zijn dit dan en op welke manier zijn ze bruikbaar?

6) In de beantwoording (uw kenmerk: 3467318) op eerdere Statenvragen van onze fractie over de N329 en de “zonnebomen” die langs deze weg zijn geplaatst, gaf uw college aan dat geprojecteerd werd dat de zonnebomen ‘een opbrengst van 3.700 kWh per jaar per boom’ zouden opleveren.[3] Kan het college aangeven of deze energieopbrengst de afgelopen drie jaar is gerealiseerd en wanneer het beoogde rendement niet is behaald tevens aangeven waarom dan niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] http://www.anp360.nl/nieuws/article/1780299?h=556c8dd34e8b1ab5b2d85b77b9bb2da9&c=305

[2] http://www.n329.nl/ambitie/financiering

[3] https://www.brabant.nl/applicaties/sis/download.ashx?qvi=46005

 

Beantwoording: pdfWeg_van_de_Toekomst_beantwoording_dd_28-11-2016.pdf