PVV Brabant stelt vragen over Ammoniakrapport

De PVV-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport: 'Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen¹.'
Volgens het Rapport is het kostbare ammoniakbeleid dat 25 jaar geleden in gang is gezet, totaal niet effectief omdat er over de periode 1993-2015 geen duidelijke lijn te zien is van een afnemende dan wel toenemende ammoniakconcentratie in de atmosfeer.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennis genomen van het rapport 'Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen¹.'?
2. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat de conclusie dat het ammoniakbeleid niet wetenschappelijk onderbouwd is schokkend is? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat de agrarische sector voor niets miljarden in ammoniakemissie heeft geïnvesteerd? Zo nee, waarom niet?
4. Kan dit college aangeven of het voornemens is om haar beleid aan te passen naar aanleiding van de conclusies uit dit rapport? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke beleid gaat aangepast worden?
5. In een tweet² kwalificeert gedeputeerde van den Hout de samenvatting / conclusies van het rapport: 'Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen¹.' gepubliceerd in het weekblad Elsevier als: Als #alternativefacts en #fakenews van climategate.nl en Elsevier elkaar ontmoeten...” deelt het voltallige college deze kwalificaties? Zo nee, bent u bereid om krachtig afstand te nemen van de uitlating van de gedeputeerde?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

¹ http://www.v-focus.nl/2017/01/25-jaar-ammoniakbeleid-zonder-meetbaar-resultaat/
² https://twitter.com/Johanvandenhout/status/824629192964857856

 

Beantwoording: pdfRapport_ammoniak_beantwoording_dd_14-02-2017.pdf