PVV Noord-Brabant wil dat Provincie varkensziekte PED aanpakt

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel: ”varkensziekte PED bereikt Brabant en Limburg”¹ in het Nederlands Dagblad.
Volgens het artikel heeft de zeer besmettelijke en gevaarlijke varkensziekte PED in januari de 'varkensrijke' gebieden in Oost-Brabant en Noord-Limburg bereikt. PED veroorzaakt diarree bij varkens en is vooral zeer gevaarlijke voor biggetjes die een besmetting vaak niet overleven.
De PVV vraagt het college te onderzoeken welke (preventieve) maatregelen er getroffen kunnen worden om verdere besmetting en het daaraan gepaard gaande dierenleed en grote economische schade voorkomen.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel: “varkensziekte PED bereikt Brabant en Limburg”¹ in het Nederlands Dagblad?
2. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat dit college zich proactief moet inzetten om verdere besmetting en het daaraan gepaard gaande dierenleed en economische schade met de varkensziekte PED tot een minimum te beperken? Zo nee, waarom niet?
3. Welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd in het voorkomen van verdere besmetting door de varkensziekte PED in de agrarische sector?
4. Is het college bereid te onderzoeken welke maatregelen er getroffen kunnen worden om verdere besmetting met de varkensziekte PED te beperken? Zo nee, waarom niet?
5. Heeft het college inmiddels actie ondernomen richting de verantwoordelijke instanties op dit gebied? Zo ja, welke?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

Alexander van Hattem

¹ https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/varkensziekte-ped-bereikt-brabant-en-limburg.2483120.lynkx

 

Beantwoording: pdfVarkensziekte_PED_beantwoording_dd_20-02-2017.pdf