Statenvragen drugsdumpingen in Bergen op Zoom en Woensdrecht

De PVV-fractie heeft met walging kennis genomen van het artikel: “Rijdt u even mee? Kilometerslang spoor van hennepafval langs weg in Bergen op Zoom (video)” op de website van BN DeStem.(1) Het artikel laat een kilometerslang spoor van hennepafval zien, dat gedumpt is in het buitengebied van Bergen op Zoom. Maar ook in Woensdrecht trof boswachter Erik de Jonge deze week al voor de vierde keer een dumping aan. Om deze dumpingen te stoppen pleit de PVV Noord-Brabant fractie voor meer toezicht en handhaving in Brabantse natuurgebieden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennis genomen van het hierboven genoemde artikel: “Rijdt u even mee? Kilometerslang spoor van hennepafval langs weg in Bergen op Zoom (video)” op de website van BN DeStem?
2. In Bergen op Zoom loopt het dumpen van (drugsafval) zo uit de hand, dat de roep om meer toezicht en surveillance aldaar steeds duidelijker wordt.(2) Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat er direct meer toezicht en handhaving moet komen in de strijd tegen dumpingen en voor de bescherming van de Brabantse natuur? Zo nee, waarom niet?
3. Welke maatregelen gaat dit college nu nemen om het toezicht en de handhaving in de Brabantse natuur te vergroten?
4. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat de pakkans van afvaldumpers in de Brabantse natuur vergroot moet worden? Zo nee, waarom niet?
5. Welke maatregelen kan dit college nemen om de pakkans van afvaldumpers in de Brabantse natuur te vergroten?
6. De teelt van drugs is niet meer in de handen van kruimeldieven, maar van de georganiseerde misdaad. Volgens de PVV is het van groot belang dat de georganiseerde misdaad zo breed mogelijk wordt bestreden en in dat licht pleit onze fractie ervoor om verder te kijken dan alleen de Taskforce Brabant Zeeland. Zo zou op het gebied van toezicht de aansluiting gezocht kunnen worden bij Defensie. Bij Defensie traint men vaak in bossen en er zou een samenwerking opgezet kunnen worden om trainingen/oefeningen te houden op hotspots, met als resultaat extra toezicht in deze gebieden. Ook zou samenwerking aangegaan kunnen worden met politieteam Courage, zodat er ook ingezet kan worden op de aanpak van teelt/productie van drugs.

Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat er ook gezocht moet worden naar vernieuwende oplossingen in de strijd tegen afvaldumpingen, zoals samenwerking met Defensie en het politieteam Courage? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

(1) http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/rijdt-u-even-mee-kilometerslang-spoor-van-hennepafval-langs-weg-in-bergen-op-zoom-video-1.6884235 

(2) https://app.anp.nl/r/1c53444a32fbb0de13c8ad11a448431aa22b645b74457820304d59af95b5853e875e5d9ba40cb38565dbf0b3acf3ec54df2d1d361a6e397385b3d2c1b3406a7fd4ce8e164c0790eb1a2b882b1f3eaea7

 

 

Beantwoording: pdfDrugsdumpingen_Bergen_op_Zoom_en_Woensdrecht_beantwoording_dd_20-02-2017.pdf