PVV-Brabant: "Bizar: geen fietstunnel, wel 11 dassentunnels en vleermuis-hop-over"

Geacht college,

Volgens bijgaand bezwaarschrift komt er geen fietserstunnel ter hoogte van een zeer gevaarlijk oversteekpunt op de nieuwe Randweg Boekel. Wel is er budget vrijgemaakt voor 11 dassentunnels en een ‘vleermuis-hop-over’. De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1) Klopt de informatie dat er 11 dassentunnels en een ‘vleermuis-hop-over’ komen onder de randweg van Boekel en er geen budget is ingeruimd voor een fietstunnel bij de zeer gevaarlijke oversteek, zoals aangegeven in de bijlage?

2) Is het college het met de PVV-fractie eens dat een ‘vleermuis-hop-over’ en maar liefst 11 dassentunnels, maar géén goede oplossing voor wandelaars en fietsers voor het oversteken van de nieuwe Randweg, niet de juiste prioriteitsstelling is? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid om alsnog te kijken naar de mogelijkheden voor een fietstunnel of anderszins veilige oversteek, bij voorkeur samen met omwonenden en de gemeente Boekel? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

 

Beantwoording: pdfDassentunnels_randweg_Boekel_beantwoording_dd_14-03-2017.pdf