PVV Noord-Brabant bezorgd over vele emigrerende boeren

Geacht college,

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel “Meeste boeren emigreren naar Duitsland” in de Boerderij. Volgens dit artikel emigreren de meeste boeren vanuit onze provincie.
De PVV Noord-Brabant is van mening dat kleine familie- en gezinsbedrijven in de landbouw thuishoren in Brabant en dat deze boeren een groot en belangrijk aandeel hebben in de natuur en het beheren daarvan. Het wegtrekken van kleine familie- en gezinsbedrijven zal tevens onherroepelijk zorgen voor schaalvergroting en meer grootschalige bedrijvigheid binnen de Brabantse agrarische sector, met alle gevolgen van dien.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennis genomen van het artikel “Meeste boeren emigreren naar Duitsland¹” in de Boerderij?
2. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat de landbouw door de voor Brabant zo kenmerkende traditionele, kleine familie- en gezinsbedrijven thuishoort in onze provincie en een groot aandeel heeft in het zorgvuldig beheren van de Brabantse natuur en landschap? Zo nee, waarom niet?
3. Ziet dit college een verband tussen het geconstateerde feit dat juist vanuit onze provincie de meeste boeren emigreren naar het buitenland en het door dit college gevoerde boeronvriendelijke beleid, zoals de doorgeslagen Natura2000-regelgeving? Zo ja, hoeveel boeren moeten er nog wijken voor de natuurplannen van dit college? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college bereid om de emigratie, zoals geconstateerd in bovenstaand artikel, met concrete plannen tegen te gaan en de kleine familie- en gezinsbedrijven binnen de agrarische sector voor Brabant te behouden? Zo ja, wat denkt het college te kunnen doen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

 

Beantwoording: pdfEmigrerende_boeren_beantwoording_dd_07-03-2017.pdf