PVV Noord-Brabant: "Samen sterk in Brabant tegen de tsunami van drugsdumpingen"

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met belangstelling kennis genomen van het artikel “Samen sterk in Brabant” in het Brabants Dagblad van 21 februari jl.[1] In het artikel staat dat Rolf Overdiep zich de komende tijd gaat bezig houden met het verbeteren van de samenwerking binnen Samen Sterk in Brabant (SSIB).
De PVV-fractie is zeer bezorgd over de escalatie van de drugsdumpingen in Brabant[2] en wil benadrukken dat van het “verbeteren van de samenwerking” nog meer prioriteit zou moeten worden gemaakt, zeker ook nu blijkt dat het Brabantse drinkwater in gevaar dreigt te komen.[3]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel Samen sterk in Brabant” in het Brabants Dagblad ?
2. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat Brabant de strijd tegen de drugsdumpingen aan het verliezen is? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat, gezien de tsunami aan drugsdumpingen in onze provincie, het SSIB meer slagkracht dient te krijgen? Zo ja, hoe denkt het college hieraan bij te kunnen dragen? Zo nee, waarom niet?
4. Welke rol speelt dit college momenteel in het verbeteren van de samenwerking binnen het SSIB?
5. Heeft de provincie kennis genomen van het risico van drugsdumpingen voor het drinkwater?
6. Zijn er specifieke maatregelen ingezet om deze risico’s te voorkomen? Zo ja, welke?
7. Heeft de provincie contact opgenomen met alle betrokken organisaties die de drinkwaterkwaliteit waarborgen, in het bijzonder BrabantWater?
8. Is GS bereid om bij de aanpak van drugsdumpingen, zoals door het SSIB, met prioriteit aandacht te schenken aan de beschermde grondwaterwingebieden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] https://app.anp.nl/r/1c53444a32fbb0de13c8ad11a448431aa22b645b74457820304d59af95b5853ec65876df123142f4065a8597939071866128693e9c22f215d6ab0247abc7cd850d7d9c1c8c4413fcf8d9f2ab267ad304

[2] https://app.anp.nl/r/1c53444a32fbb0de13c8ad11a448431aa22b645b74457820304d59af95b5853ea5d82317b70fef38a2f34a014b557fdbb025b8cd7b8b06d31ed85a3b6ff9f59db44b35c9e59920603d407a891cff6454

[3] https://app.anp.nl/r/1c53444a32fbb0de13c8ad11a448431aa22b645b74457820304d59af95b5853ef4ea57206ba40a5f51e4f3cd60c2c2f7ef41811b5914fd6aa74caaf62754d683ee813d12c59d609efbfc52d210653a26

 

Beantwoording: pdfSamen_sterk_tegen_drugsdumpingen_beantwoording_dd_21-03-2017.pdf