PVV Brabant: "Genoeg is genoeg, nu actie tegen drugsdumpingen"

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is woedend dat er alweer een grote hoeveelheid drugsafval is gedumpt in het buitengebied van Bergen op Zoom . Onze fractie vraagt al maandenlang of het college maatregelen wil nemen om deze dumpingen te stoppen. In de beantwoording[1] van de eerdere vragen van de PVV-fractie over drugsdumpingen toont het college geen ambitie om controlerende maatregelen te treffen, het blijft beperkt tot “bevorderen dat huidige partners de meerwaarde van de SSIB blijven inzien” en de samenwerking te intensiveren. Daarnaast neemt het college enkel kennis van de door de PVV-fractie aangedragen suggesties, maar noemt geen concrete maatregelen.

Maar nu is het genoeg, de PVV-fractie eist dat dit college direct concrete maatregelen treft.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel: ”Rijdt u weer mee? Opnieuw spoor hennepafval langs weg Bergen op Zoom (video)” van BN de stem[2]?

2. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat het genoeg is en dat er direct actie ondernomen moet worden om de drugsdumpingen te stoppen? Zo nee, waarom niet?

3. Kan dit college aangeven waarom zij tot nu toe geen concrete maatregelen wil noemen? Deelt het college de opvatting van de PVV-fractie dat deze houding veel te vrijblijvend is? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de suggestie van boswachter De Jonge om (preventief) cameratoezicht in te zetten ter harte te nemen en hier samen met de betrokken partners direct werk van te maken? Zo nee, waarom niet?

5. Welke concrete maatregelen om de drugsdumpingen te stoppen gaat dit college deze week nog treffen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] http://brainps.brabant.nl/actueel/statenvragen-en-antwoorden/download.aspx?qvi=61475

[2] http://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/rijdt-u-weer-mee-opnieuw-spoor-hennepafval-langs-weg-bergen-op-zoom-video~ac9271fd/

 

Beantwoording: pdfGenoeg_is_genoeg_tegen_drugsdumpingen_beantwoording_dd_28-03-2017.pdf