Brabantse PVV stelt vragen over verplichte bewerking van mest

Geacht college,

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel: ”Akkerbouwers hebben liefst onbehandelde mest.”¹ in de Boerderij.
In het artikel zegt akkerbouwer en LTO-bestuurder Dirk-Jan Beuling dat akkerbouwers het liefst onbehandelde mest gebruiken.
Maar deze LTO-bestuurder staat niet alleen in zijn kritiek. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft zich ook al uitgesproken tegen de verplichte bewerking van alle mest².
De PVV Noord-Brabant is blij met deze onderbouwde tegengeluiden op het mestbeleid van Gedeputeerde Staten.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel: “Akkerbouwers hebben liefst onbehandelde mest.”¹ in de Boerderij?
2. Deelt dit college de mening dat van de PVV Noord-Brabant dat voor onze boeren de keuzemogelijkheid van het uitrijden van bewerkte of onbewerkte mest moet blijven bestaan? Zo nee, waarom niet?
3. Gaat dit College zich inspannen om de mogelijkheid om onbewerkte mest uit te rijden op akkerbouwpercelen te behouden? Zo nee, waarom niet?
4. Deelt dit college de mening van de PVV Noord-Brabant dat ruimere mestopslag op of bij akkerbouwpercelen de pieken in de transportbewegingen weg neemt? Zo nee, waarom niet?
5. Deelt het college de zorgen van de PVV Noord-Brabant en het LTO dat door de bewerking van mest en de export van dikke fractie naar het buitenland die daarvan het gevolg is, waardevolle voedingstoffen in te grote mate naar het buitenland zullen verdwijnen en dat Brabantse agrariërs deze stoffen daardoor niet meer afdoende voor hun eigen gewassen beschikbaar hebben? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2017/2/Akkerbouwer-wil-liefst-onbehandelde-mest-98279E/?cmpid=NLC|boerderij_pluimveehouderij|2017-02-24|?Akkerbouwer_wil_onbehandelde_mest?

[2] http://www.nmv.nu/edit/uploads/K3968%20Visie%20op%20mest%20Brabant%201609.pdf

 

Beantwoording: pdfVerplichte_bewerking_mest_beantwoording_dd_04-04-2017.pdf