PVV Brabant stelt vragen over mogelijke komst megastallen

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is teleurgesteld dat de provincie wil aansturen op de bouw van megastallen. Door de komst van deze megastallen zullen de traditionele, kleine familie- en gezinsbedrijven verdwijnen. De PVV Noord-Brabant is van mening dat kleine familie- en gezinsbedrijven in de landbouw thuishoren in Brabant.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel: ”Mestbeleid op de schop: provincie wil bouw van moderne stallen”¹ van Omroep Brabant?

2. In dit voorgenomen beleid zou ruimte worden geboden aan de ontwikkeling van megastallen met een bouwblok van 2,5 hectare. Betekent dit dat GS geen boodschap meer heeft aan de conclusie van de Commissie Van Doorn dat een bouwblok van maximaal 1,5 hectare voldoende economisch rendabel is? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt dit college de constatering van de PVV-fractie dat door ruimte te bieden aan stallen groter dan 1,5 hectare ruimte wordt geboden aan ontwikkeling van megastallen? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat megastallen niet thuishoren in Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

5. De PVV-fractie verwacht dat door de nieuwe eisen van de provincie de kleine familie- en gezinsbedrijven uit Brabant zullen verdwijnen omdat alleen grootschalige bedrijvigheid economisch rendabel zal worden. Deelt dit college de mening van de PVV dat door de voorgenomen plannen het aantal kleine familie- en gezinsbedrijven zal afnemen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

¹ http://www.omroepbrabant.nl/?news/2626991433/Mestbeleid+op+de+schop+provincie+wil+bouw+van+moderne+stallen.aspx  

 

Beantwoording: pdfToestaan_megastallen_beantwoording_dd_04-04-2017.pdf