PVV Brabant: 210 meter hoge windturbines langs A16 is absurd!

Geacht college,

Volgens een artikel (1) inzake de windturbines langs de A16 stelt gedeputeerde Van Merrienboer dat 150 meter hoge windturbines niet meer rendabel te exploiteren zijn en dat er daarom windturbines met een tiphoogte van 210 meter overwogen worden.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel (1) en kan het bevestigen dat de inhoud van dit artikel correct is? Zo nee, wat klopt er niet?

2. Kan het college cijfermatig onderbouwen (graag uitgebreide exploitatiebegroting bijvoegen) dat 150 meter hoge windturbines níet en 210 meter hoge windturbines wél rendabel te exploiteren zijn zonder subsidie of anderszins publiek geld?

3. Betekent dit dat ook elders in Noord-Brabant de windturbines aanzienlijk hoger moeten worden om rendabel geëxploiteerd te kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

4. Zo ja, is het college het met de PVV eens dat de landschappelijke schade dan nog veel groter wordt dan bij turbines van 150 meter hoog en dat dit zeer onwenselijk is? Zo nee, waarom vindt u dit niet onwenselijk?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

1) http://www.bndestem.nl/breda/windmolens-langs-a16-worden-xxl~a6cc8abb/

 

Beantwoording: pdfWindmolens_XXL_A16_beantwoording_dd_11-04-2017.pdf