PVV Noord-Brabant: Statenvragen PAS ontwikkelruimte en parkeerplaatsen

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant verbaast zich over de uitspraken van gedeputeerde Johan van den Hout tijdens de themavergadering landbouw op 10 maart 2017 over de PAS-ontwikkelruimte.Deze uitspraken zijn tegenstrijdig met eerdere uitspraken van de gedeputeerde in de PS-vergadering van 10 juli 2015.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennis genomen van de uitspraken van gedeputeerde Van den Hout in de commissievergadering van 10 maart 2017 dat binnen de PAS-ontwikkelruimte de uitbreiding van een parkeerplaats bij een kinderdagverblijf niet meer mogelijk zou zijn ¹ ²?
2. In de PS-vergadering van 10 juli 2015 stelde gedeputeerde Van den Hout zeer stellig dat de beschikbare PAS-ontwikkelruimte geen probleem zal opleveren voor parkeerplaatsen bij bedrijven. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat gedeputeerde Van den Hout met zijn uitspraken op 10 maart 2017 zijn eerdere uitspraken van 10 juli 2015 tegenspreekt? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college dus de mening van de PVV-fractie dat gedeputeerde Van den Hout Provinciale Staten op 10 juli 2015 verkeerd heeft ingelicht? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

(1) https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/audio-en-videoverslagen/8573.aspx  en transcriptie in bijlage 1.

(2) https://psarchief.brabant.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/10-juli/09:30  en transcriptie in bijlage 2

 

Beantwoording: pdfUitspraken_vd_Hout_PAS_en_parkeerplaatsen_beantwoording_dd_18-04-2017.pdf

BIJLAGE 1
”U heeft deze week nog - en dat was de zoveelste op rij overigens - een statenmededeling gekregen over de stand van zaken van de PAS-ontwikkelruimte, u vroeg daarom meneer Bol. En daar gaat het niet goed mee, dat heeft u, denk ik, in de statenmededeling eerder deze week kunnen lezen. Bij de nieuwe partiële herziening van de PAS wordt alles nog eens opgeschud en nog eens gekeken van: wat is er nou werkelijk uitgegeven aan ontwikkelruimte en wat is er nou werkelijk gerealiseerd en hoe staat de situatie er voor. En dan wordt opnieuw gekeken: hoeveel ontwikkelruimte is er nou over, hoeveel kunnen ondernemers en met name niet-agrarische ondernemers - want de agrarische ondernemers hebben hun vergunning inmiddels op orde maar alle niet-agrarische ondernemers - hoeveel ruimte hebben die nog om de komende jaren te investeren. En we zien dat in grote gebieden van Nederland hele grote gebieden inmiddels op slot zitten. We dachten even dat het in Brabant ook het geval zou zijn, dat blijkt, lijkt mee te vallen. En aantal hexagonen in Natura 2000-gebieden staat op slot. Dat betekent dat daar tot 2018, 21 in ieder geval, geen investeringen meer kunnen plaatsvinden, en met name niet kleine investeringen - en dan bedoel ik niet hele grote megastallen, dan bedoel ik de uitbreiding van een parkeerplaats bij een kinderdagverblijf - kan dan al niet meer. En als we zo doorgaan met het uitgeven van PAS-ontwikkelruimte aan investeringen die niet duurzaam zijn, dan zitten we alle ondernemers van Brabant in de weg om nog investeringen te doen die nog wel duurzaam zijn.”¹

BIJLAGE 2
Gedeputeerde Van den Hout tijdens de PS-vergadering van 10 juli 2015: “Als het gaat om de parkeerplaatsen in Helmond durf ik bijna mijn linkerarm eronder te verwedden dat die niet meer uitstoot hebben dan 1 mol. Dan hebben ze niet eens een vergunning nodig en hoeven ze het alleen te melden en is daarmee de zaak afgedaan.”²