Persbericht: Brabantse PVV laaiend over schandalige uitspraken gedeputeerde Van den Hout

De PVV Noord-Brabant is woedend over de uitspraken die gedeputeerde Johan van den Hout deed tijdens het Omroep Brabant-tv-programma KRAAKvan 2 april 2017.
Tijdens het interview kreeg de gedeputeerde voorgelegd “of wat de boeren doen erger is dan wat drugscriminelen doen?” Daarop antwoorde de gedeputeerde met:” Ja, dat is op veel grotere schaal.”

De fractie van de Partij voor de Vrijheid vindt deze uitspraken schandalig en heeft hierover vandaag bijgaande vragen aan het provinciebestuur gesteld.

Geacht college,

1. Heeft dit college kennis genomen van de uitspraken van gedeputeerde van der Hout tijdens het Omroep Brabant-tv-programma KRAAK van 2 april 2017?¹ ?
2. Sprak gedeputeerde Johan van den Hout tijdens het Omroep Brabant-tv-programma KRAAK van 2 april 2017 namens het college toen hij zei:“ dat wat boeren doen erger is dan wat drugscriminelen doen¹”? Zo niet, bent u bereid om krachtig afstand te nemen van de uitlating van de gedeputeerde?
3. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat de landbouw in onze provincie en een groot aandeel heeft in het zorgvuldig beheren van de Brabantse natuur en landschap en dat wat zij doen niet erger is dan wat drugscriminelen doen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

(1) http://www.omroepbrabant.nl/?news/2632941003/Bedrijfsvoering+boeren+schadelijker+voor+milieu+dan+vele+drugsdumpingen.aspx

 

Beantwoording: pdfUitspraken_vd_Hout_bij_OB_beantwoording_dd_18-04-2017.pdf