PVV-Brabant wil pas op de plaats bij ammoniakbeleid

Geacht college,

Nu uit onafhankelijk onderzoek (Ammoniak in Nederland – Enkele kritische kanttekeningen) is gebleken dat 30 jaar ammoniakbeleid geen meetbaar effect heeft op de hoeveelheid ammoniak in de lucht is voor zes agrarische vakbonden de maat vol: nieuwe maatregelen om ammoniak te reduceren moeten onderbouwd worden en aantoonbaar leiden tot reductie.
De PVV vindt het onredelijk en onbehoorlijk om aan boeren en tuinders dure maatregelen op te blijven leggen, zonder dat deze enig effect sorteren.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel:” vakbonden eisen pas op de plaats in ammoniakbeleid” van website pluimveeweb.nl(1)?
2. Deelt dit college de mening van de PVV dat het gehele stikstofdossier omgeven is met onzekerheden? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening van de PVV dat het onredelijk en onbehoorlijk is om aan boeren en tuinders dure maatregelen op te blijven leggen, zonder dat deze enig effect sorteren? Zo nee, waarom niet?
4. Deelt dit college de mening van de PVV dat er bovenop de landelijk regels dan ook sowieso geen extra provinciale maatregelen tegen uitstoot van ammoniak getroffen moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college dan bereid om zich, net als de PVV, aan te sluiten bij de oproep van de NVV, NVP en NMV om de Brabantse Verordening Stikstof op te schorten(2)?
5. Deelt dit college de mening van de PVV dat, nu uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het ammoniakbeleid geen meetbaar effect heeft op de hoeveelheid ammoniak in de lucht, nieuwe maatregelen om ammoniak te reduceren, als ze dan toch al genomen worden, eerst onderbouwd moeten worden en aantoonbaar moeten leiden tot een reductie? Zo nee, waarom niet?
6. Deelt dit college het gevoel van de zogeheten NH3-coalitie dat de overheid iedereen heeft bedrogen door het jarenlang voorspiegelen dat investeringen in ammoniakreductie effect hadden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

(1) https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/04/vakbonden-eisen-pas-op-de-plaats-in/

(2) http://www.nvv.nl/nieuws/show?news_id=nvv-nvp-en-nmv-schort-verordening-stikstof-op 

 

Beantwoording: pdfPAS_op_de_plaats_beantwoording_dd_18-04-2017.pdf