Persbericht: PVV Brabant stelt vragen aan CdK inzake Eritrese Conferentie in Veldhoven

Geachte heer Van de Donk,

Naar aanleiding van het mediabericht(1) over een omstreden bijeenkomst van een Eritrese organisatie in het Veldhovense conferentiecentrum Koningshof heeft de PVV-fractie de volgende vragen.

1. Heeft de CdK kennis genomen van het bericht(2) in de media over een meerdaagse conferentie van de Eritrese organisatie YPFDJ in Veldhoven, waarbij onder andere de Eritrese regeringsadviseur Yemane Gebreab aanwezig zal zijn?

2. Deelt de CdK de mening van de PVV-fractie dat het Eritrese regime hier in Nederland en ook in Brabant niets te zoeken heeft en mede daarom deze conferentie hoogst onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Hoe dan denkt de CdK dan over deze conferentie?

3. Volgens berichtgeving heeft de gemeente Veldhoven aangegeven het ‘ongemakkelijke gevoel’ van de Nederlandse regering(3) over deze conferentie te delen, maar vooralsnog geen gevaar voor de openbare orde te zien en daarmee geen reden tot handelen(4). Volgens de Leidse hoogleraar Staats- en bestuursrecht Voermans kan de burgemeester de hele conferentie verbieden als er sprake is van strafbare feiten of verstoring van de openbare orde. Ziet de CdK mogelijkheden om bij (eventuele) wanordelijkheden de burgemeester van Veldhoven te ondersteunen in het verbieden van deze conferentie, dit gelet op artikel 1 van de ambtsinstructie van de CdK(5)? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

4. Door de massale instroom van asielzoekers uit Eritrea zien wij nu de gevolgen onder deze groep: ongewenste inmenging van de Eritrese overheid op Nederlands grondgebied. Kan de CdK aangeven of het risico van buitenlandse inmenging onderwerp van bespreking, dan wel van overweging is geweest in de (regionale en landelijke) platforms omtrent asielopvang waar de CdK als Rijksheer bij betrokken is? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt de CdK de mening van de PVV-fractie dat middels de door hem gepropageerde ‘Brabantse Aanpak Vluchtelingen’ de deur open is gezet voor massa-immigratie en buitenlandse inmenging vanuit Eritrea en andere landen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

(1) http://www.ed.nl/veldhoven/omstreden-eritrese-conferentie-in-koningshof-veldhoven~a5e3a630/ 

(2) http://www.ed.nl/veldhoven/omstreden-eritrese-conferentie-in-koningshof-veldhoven~a5e3a630/ 

(3) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/04/11/kabinetsverklaring-over-het-bezoek-van-de-heer-gebreab-aan-nederland 

(4) https://www.oneworld.nl/eritrese-conferentie-veldhoven 

(5) http://wetten.overheid.nl/BWBR0006728/2016-02-01 

 

Beantwoording: pdfEritrese_conferentie_Veldhoven_beantwoording_dd_09-05-2017.pdf