PERSBERICHT: Brabantse PVV bezorgd over onzichtbare drugsdumping

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is geschrokken van de toename van ‘onzichtbare’ druglozingen. Volgens het AD¹ gebruiken criminelen steeds vaker slinkse manieren om drugsafval te lozen. Gierkelders en wasstraten worden gebruikt om synthetische stoffen kwijt te raken. Deskundigen vrezen voor de waterkwaliteit.

Volgens Stephan van Orsouw, gebiedsbeheerder van het waterschap Aa en Maas, zijn alleen al in Brabant tientallen dumpingen per jaar: ,,Drugslozingen hebben bijna direct gevolgen voor de waterkwaliteit. Planten en dieren gaan dood. Er is weinig bestand tegen die chemische troep. In Berghem zijn bijvoorbeeld vissen doodgegaan als gevolg van drugslozing.’’

Ook staat in het bericht dat in België kinderen brandwonden opliepen nadat ze door een plas chemicaliën fietsten, iets dat de PVV Noord-Brabant graag zou willen voorkomen in onze provincie.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1) Heeft dit college kennisgenomen van het artikel:” Zorgen om waterkwaliteit door toename 'onzichtbare' drugslozingen” van het AD[1]?

2) Is er bij dit college bekend of er ook in Noord-Brabant gevallen bekend zijn waarbij schade aan de volksgezondheid is geconstateerd als gevolg van (onzichtbare) drugsdumpingen? Zo ja, hoeveel, wanneer en waar?

3) Is er bij dit college bekend of er in Noord-Brabant merkbare schade aan flora en fauna is aangericht ten gevolgen van (onzichtbare) drugsdumpingen? Zo ja, welke, hoeveel, wanneer en waar?

4) Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat er maatregelen genomen moeten worden om ‘onzichtbare’ drugsdumpingen te stoppen? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat het standaard met dashcams uitrusten van wagens van omgevingsdiensten en terreinbeherende organisatie's (voor zover dit nog niet het geval is) kan helpen bij de registratie en aanpak van onzichtbare drugsdumpingen? Zo nee, waarom niet?

6) Welke concrete maatregelen om ‘onzichtbare’ drugsdumpingen te stoppen gaat dit college nemen? Wat heeft dit college bijvoorbeeld al concreet gedaan (ook aan preventie) sinds het voorval in Someren, waar, ondanks dat men wist dat er drugsafval in een gierkelder was geloosd, er toch verontreinigde mest werd uitgereden?[2]

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

Alexander van Hattem

[1] http://www.ad.nl/binnenland/zorgen-om-waterkwaliteit-door-toename-onzichtbare-drugslozingen~a1f61016/

[2] http://www.omroepbrabant.nl/?news/242592932/Drugsafval+in+gierput+Someren+wordt+na+negen+maanden+opgeruimd,+mais+blijft+staan.aspx

 

Beantwoording: pdfOnzichtbare_drugsdumpingen_beantwoording_dd_19-06-2017.pdf