PERSBERICHT: PVV Brabant wil af van Spoorbak Vught

Geacht college,

De PVV-fractie acht het onaanvaardbaar dat de N65 voor ongeveer driekwart jaar dicht gaat, zoals te lezen valt in een artikel van het Brabants Dagblad[1].
De PVV heeft in een eerder stadium gepleit voor de wellicht meer dan 200 miljoen euro goedkopere Maaiveld+ variant, waarbij de N65 ter hoogte van Vught geheel verdiept wordt aangelegd en het spoor op maaiveldhoogte blijft, waarbij transparante geluidsschermen voor geluidsreductie zorgen, óók voor de inwoners van Vught-Noord[2].

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1 Is de inhoud van het artikel correct? Zo nee, wat klopt er niet?

2 Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat het afsluiten van de N65 grote verkeersproblemen kan geven? Zo nee, waarom niet?

3 Is het college het met de PVV eens dat deze afsluiting in ieder geval niet kan plaatsvinden voordat de A58 tussen Tilburg en Eindhoven verbreed is? Zo ja, is het college bereid aan te geven bij de partners (Rijk, gemeenten, ProRail) dat afsluiting van de N65 niet aan de orde kan zijn voordat de A58 Tilburg – Eindhoven verbreed is? Zo nee, waarom niet?

4 Is de te verwachten langdurige overlast, de huidige onrust in en rond Vught[3] en de zeer lange afsluiting van de N65 een reden voor het college om alsnog naar de veel goedkopere Maaiveld+ variant te kijken? Is het college het met de PVV eens dat deze variant niet alleen honderden miljoenen euro’s goedkoper en even effectief is, maar ook veel minder en korter overlast zal veroorzaken? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] http://www.bd.nl/vught/n65-bij-vught-gaat-7-tot-8-maanden-dicht-tijdens-werkzaamheden-aan-spoor~a03e7436/ 

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1315-pvv-ombouw-n65-kan-beter-en-veel-goedkoper

[3] http://www.bd.nl/overig/jarenlange-chaos-in-vught-door-megaproject-spoor-en-n65-baart-zorgen~a01b03a5/  en https://www.hetklaverblad.nl/nieuws/politiek/vertegenwoordiging-vught-noord-vertrekt-uit-klankbordgroep-verdiept-spoor/ (en vele andere)

 

Beantwoording: pdfSpoorbak_N65_beantwoording_dd_03-07-2017.pdf