Statenvragen uitlatingen inzake gesprekspartner BZW

Geacht college,

Onlangs troffen wij een agendanotitie aan ter voorbereiding van een overleg met de BZW op dinsdagmiddag 20 juni aanstaande. In de bijlage is deze opgenomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1) Het document (zie bijlage) is een informatienotitie aan de gedeputeerden Spierings en Van den Hout, en gaat in op een tweetal onderwerpen, namelijk de PAS en de versnelling transitie veehouderij.

In het stuk wordt in denigrerende termen gesproken over BZW-bestuurder dhr. Van Mourik. Kan GS aangeven of zij de inhoud van deze notitie onderschrijft?

Zo nee, waarom kan zij dat niet aangeven?

2) Is het gebruikelijk dat informatienotities aan het college terminologie bevatten over gesprekspartners als ‘wil zich niet echt verdiepen’, ‘beperkte kennis’, ‘trekt verkeerde conclusies’, en ‘lijkt dat niet te snappen’?

3) Kan GS aangeven of zij oprecht kan volhouden dat de BZW voor de provincie een serieuze gesprekspartner is wanneer op deze wijze met een gesprekspartner wordt omgegaan?

4) Neemt het college de zorgen van de BZW-achterban wel serieus ten aanzien van de PAS-maatregelen, of ziet het college dit ook maar als een ‘riedel van problemen’?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen

 

Beantwoording: pdfUitlatingen_over_BZW_beantwoording_dd_11-07-2017.pdf

BIJLAGE

bladzijde 1

bladzijde 2