Statenvragen Brabantse boeren maken kans op schadevergoeding bij versnelde aanscherping van milieunormen

Geacht college,

Het artikel “grote kans op schadevergoeding” in de Boerderij(1) stelt dat Brabantse veehouders een grote kans maken op schadevergoeding bij de provincie vanwege de versnelde aanscherping van milieunormen en staldering.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel:” “grote kans op schadevergoeding” in de Boerderij?
2. Deelt dit college de mening van advocaat Theo Linssen dat ”wat de provincie doet, uitermate gekunsteld is en juridisch helemaal niet kan. “ Zo nee, waarom niet?
3. Volgens advocaat Paul Bodden zijn de rapporten van de provincie “te globaal en geven gevolgen onvoldoende aan”. Deelt dit college deze mening? Zo nee, waarom niet?
4. Hoe staan de uitspraken van bovengenoemde advocaten volgens het college in verhouding met de beweringen van gedeputeerde Van den Hout tijdens de PS-vergadering van vrijdag 7 juli jl., waarin hij stelde dat de plannen rondom de versnelling transitie veehouderij juridisch gedekt zijn? Is het college het met de PVV eens dat de gedeputeerde hier volledig voor zijn beurt sprak? Zo nee, waarom niet?
5. Vandaag werd bekend dat de rechtbank van Den Bosch de provinciale vergunning voor de komst van een mestfabriek op bedrijventerrein Elzenburg in Oss heeft vernietigd.(2) Deelt het college de mening van de PVV dat de juridische beoordeling van de provincie hier grandioos gefaald heeft? Zo nee, waarom niet?
6. Kan GS duiden of de provincie wel over voldoende kwalitatief juridisch beoordelingsvermogen beschikt omtrent de verregaande complexiteit van de versnelling transitie veehouderij? Zo nee, gaat GS deze plannen omtrent de versnelling transitie veehouderij dan direct heroverwegen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

(1) http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2017/7/Grote-kans-op-schadevergoeding-157374E/

(2) http://www.bd.nl/oss/rechtbank-vernietigt-vergunning-voor-mestfabriek-oss~a0a151ce/ 

 

Beantwoording: pdfSchadevergoeding_boeren_beantwoording_dd_15-08-2017.pdf