PVV Noord-Brabant: "asielindustrie krijgt alle ruimte in Brabant"

Volgens een artikel in Brabants Dagblad van dinsdag 19 september 2017[1] kan geconcludeerd worden dat de CdK een warmhartig pleidooi heeft gehouden vóór de asielindustrie.

De PVV Noord-Brabant heeft daarover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel in Brabants Dagblad met de quote van de CdK "En laten wij dan mensen die zich nieuw vestigen in Brabant de kansen geven die ze elders op de wereld niet krijgen. Brabander kun je worden."?

2. Sprak de CdK hier namens het college van Gedeputeerde Staten? Zo nee, in welke hoedanigheid dan wel? Indien de CdK niet namens GS sprak, kan GS dan aangeven of zij deze stellingname kan onderschrijven?

3. Bent u net als de PVV van mening dat het niet aan de CdK is om zich op een officieel evenement van het provinciaal bestuur (namens GS én PS) lovend uit te spreken voor de massa-immigratie? Zo ja, kunt u verklaren waarom de CdK bij deze gelegenheid zich middels een politiek statement een warm pleitbezorger toont voor de mensen die in zijn ogen 'elders op de wereld de kansen niet hebben'? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u net als de PVV van mening dat dit pleidooi voor de asielindustrie niet de boodschap namens het provinciaal bestuur zou moeten zijn, maar in plaats daarvan dat er in Brabant al veel te veel 'welkom aan de asielzoekers' en 'wir schaffen das' is?

5. Zijn GS en de CdK bekend met De Agenda van Brabant? Kunnen GS en de CdK bevestigen dat De Agenda van Brabant nog steeds van toepassing is als agenda voor het provinciale beleid?

6. Kunt u bevestigen dat de stellingname van de CdK "mensen die zich nieuw vestigen in Brabant de kansen geven die ze elders op de wereld niet krijgen. Brabander kun je worden." niet past binnen de kernopgaves van De Agenda van Brabant? Zo nee, kunt u eens aan onze eigen Brabanders uitleggen waarom dit “geven van kansen” wél een kerntaak zou zijn?

7. Meerdere malen is door GS bevestigd dat het een bestendige lijn is dat integratiebeleid geen taak van de provincie is[2]. Kunt u aangeven of de opmerking van de CdK “Brabander kun je worden” een beleidsvoornemen voor provinciaal integratiebeleid betreft? Zo ja, hoe rijmt u dat met de kernopgaves van De Agenda van Brabant? Zo nee, kunt u uitsluiten dat de provincie in lijn met de kernopgaves van De Agenda van Brabant op enigerlei wijze integratiebeleid voert of ondersteunt?

8. Bent u net als de PVV van mening dat een goed vestigings- en leefklimaat conform de ambitie in De Agenda van Brabant allerminst gebaat is bij de vestiging van asieleisers? Zo nee, hoe profiteert het leefklimaat van de hordes voornamelijk islamitische alleenstaande mannen, de zonder enig draagvlak doorgedrukte asielzoekerscentra, de verdringing op de huurwoningmarkt van onze eigen Brabanders, de opstootjes en vechtpartijen en de vele andere misstanden?

9. Bent u net als de PVV van mening dat er inmiddels al veel teveel asieleisers zich na het passeren van zeven of acht veilige landen “nieuw gevestigd hebben in Brabant”? Zo nee, hoeveel nieuwe gelukszoekers die “elders op de wereld geen kansen hebben gehad” kan Noord-Brabant volgens ú dan concreet huisvesten? Wilt u zo vriendelijk zijn een concreet aantal te noemen?

10. Bent u bereid zich hard te maken vóór onze eigen Brabanders en geen millimeter ruimte meer te geven aan het faciliteren van de asielindustrie en asieleisers vooral géén kansen meer te geven om onze grenzen te passeren? Zo nee waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

P. van der Kammen
A. van Hattem

[1] https://www.bd.nl/brabant/hoezo-prinsjesdag-een-haags-feestje-brabantse-politici-proosten~a22fe704/

[2] Meest recent nog in beantwoording Statenvragen d.d. 9 mei 2017: https://www.pvvnoordbrabant.nl/images/statenvragen/Studiereis_provinciesecretaris_beantwoording_dd_09-05-2017.pdf  

Beantwoording: pdfAsielindustrie_krijgt_alle_ruimte_beantwoording_dd_11-10-2017.pdf