Statenvragen Roetveegpieten in het provinciehuis

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met verbazing gereageerd op een bericht op Brain, het intranet van de provincie Noord-Brabant, over het bezoek van Sinterklaas aan het provinciehuis op 25 november jl.[1] Bij het bericht zijn foto’s van het bezoek geplaatst, waaronder een foto met wat lijkt op zogenaamde “roetveegpieten”.[2]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Klopt het dat er bij de Sinterklaasviering op het provinciehuis dit jaar roetveegpieten aanwezig waren?
2. Wat zijn de beweegredenen van de provincie geweest om tot de beslissing over te gaan om ook roetveegpieten bij de Sinterklaasviering te betrekken?
3. Is de provincie proactief benaderd door een anti-Zwarte Pietgroepering met de oproep om iets aan de traditionele Zwarte Piet te doen? Zo ja, kan het college aangeven welke groepering of welke personen de provincie hebben benaderd?
4. Is het college het met de PVV eens dat het Sinterklaasfeest, waarbij Zwarte Piet een prominente rol speelt en er integraal deel van uitmaakt, een van de mooiste tradities van Nederland is?
5. Is het college het verder eens met de PVV dat elke ondermijning van het Sinterklaasfeest een ondermijning van de Nederlandse cultuur is? Zo nee, waarom niet?
6. Al jaren blijkt uit diverse peilingen en enquêtes dat een grote meerderheid vindt dat Zwarte Piet niet moet worden afgeschaft of aangepast. Is het college het dan ook met de PVV eens dat er geluisterd moet worden naar de wensen van het merendeel van de Nederlandse burgers en niet naar de eisen van een drammende minderheid?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Alexander van Hattem

[1] https://brain.brabant.nl/actueel/nieuws/algemeen-nieuws/2017/november/sint-op-provinciehuis-1-groot-feest.aspx#comments

[2] Zie bijlage, achterste rij links

 

Beantwoording: pdfRoetveegpieten_provinciehuis_beantwoording_dd_5-12-2017.pdf

BIJLAGE

roetveegpieten