Spreektekst Begrotingswijziging Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

Inbreng Harry van den Berg (PVV NB) over een voorstel inzake "energietransitie". Onderstaande tekst is niet de letterlijke tekst, maar vat de inbreng samen:

"De PVV neemt u mee in een toekomst vol mooie ontwikkelingen, waarbij optimisme en vindingrijkheid het gaat winnen van doemscenarios en oliedom beleid.

Uit voortschrijdend onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat de rol van CO2 in de opwarming van de aarde veel kleiner lijkt dan gevreesd.

Het gerotzooi met temperatuurdata begint opzichtig te worden: als mijn klimaatmodel de toekomst kan voorspellen, dan moet hij ook het verlden kunnen verklaren. En dat kunnen de ruim 30 modellen met al hun varianten dus niet. Het klimaatbeleid is grotendeels gebaseerd op gebakken lucht.

Het geeft op zijn minst meer tijd voor een transitie naar broeikasgasvrije energie voor wie desonsanks een klimaatcatastrofe vreest en daarmee kunnen we het toch al volslagen krankzinnige huidige beleid van minstens 178 miljard voor minder dan 1/3000e van een graad in de vriezer parkeren.

Maar dat is niet het enige goede nieuws dat inderdaad heel anders klinkt dan de klimaatpropaganda vanuit de milieubeweging, de NPO, Urgenda's Nieuwsuur, vanuit Greenpeacefiliaal BrabantKennis en vanuit de doorgaans aan ons verstrekte stukken, - bij de Brabantse PVV bekend als de klimaatfabeltjeskrant -hoewel in de in deze casus verstrekte stukken het klimaatargument vrijwel volledig ontbreekt: 178 miljard euro voor minder dan 1/3000e van een graad vond u wellicht ook niet meer te verkopen aan de bevolking. Fijn om te zien!

Stel je eens voor dat één of meer van de meer dan 50 initiatieven op het gebied van absoluut veilige vormen van energieopwekking met bijvoorbeeld een gesmolten zoutreactor een doorbraak zou beleven en daarmee de wereld voor vele duizenden jaren van een ongekende hoeveelheid en op termijn spotgoedkope energie zou kunnen voorzien.

Stel je eens voor dat er een thoriumcentrale zou zijn waarmee een gevaarlijke meltdown onmogelijk is en die helemaal vanzelf dooft als het fout zou gaan, waar niemand bij hoeft te zitten omdat het ding zichzelf helemaal automatisch regelt: inherent veilig dus

Stel je eens voor dat je de energie overal op kunt wekken waar je het nodig hebt, er is geen water nodig voor de koeling en stel je eens voor dat je op termijn met een vliegtuig zonder uitlaatgassen op vakantie kan en dat je een auto koopt inclusief 1 miljoen kilometer op 1 tank...

Stel je eens voor: energieopwekking zonder broeikasgassen en vervuiling met een grondstof die overal ter wereld in zeer ruime mate voorhanden is en gemakkelijk te winnen is, waarbij 1 pingpongbal aan materiaal voldoende is om je hele leven alle energie te geven die je nodig hebt

Stel je eens energieopwekking voor die het gevaarlijkste kernafval als brandstof gebruikt en slechts heel geringe hoeveelheden heel gemakkelijk op te slaan afval overhoudt

Stel je eens voor dat overal ter wereld zeewater in zoet water en drinkwater veranderd kan worden en er genoeg voedsel en water kan zijn voor iedereen op de wereld

Stel je eens voor dat Brabantse bedrijven een grote rol kunnen spelen in het onderzoek naar optimalisering van de gesmolten zoutreactortechniek.

Stel je eens voor dat die nieuwe technologie, of dat nu vanuit het MYRRHA-project uit België, verschillende TerraPower-projecten van Bill Gates, de gesmoltenzoutreactoren van het Canadese Terrestrial Energy - waar VDL bij betrokken is -, Copenhagen Atomics, Thorcon, Flibe, de Chinezen, uit India, Duitsland, Zuid-Afrika of uit ons eigen Petten en Delft met het Samofar-project komt..

De meeste ideeën kunnen in de praktijk volledig vraaggestuurd en spotgoedkoop leveren, en de pieken en dalen van wind- en zonne-energie uitvlakken... Opslagprobleem opgelost!

Het kan allemaal en het kan binnen enkele decennia. Volgens sommige kernfysici zelfs binnen 5 jaar. Nog ver voordat de omgehakte bossen die in de Amercentrale opgebrand worden hun 'carbon debt', koolstofschuld, hebben afgelost.

Sterker nog: de gesmolten zoutreactortechniek is al getest in de jaren 60 en 70 in Oak Ridge in Amerika, maar ook in proefopstellingen in Delft en bij de KEMA in Arnhem en twee weken geleden, voor het eerst weer na 45 jaar opnieuw in Delft

Nog meer goed nieuws dus voor wie de klimaatcatastrofe vreest en voor wie als natiestaat energie-onafhankelijk wil zijn.

Maar waarom lukt het dan niet om die reactoren op de markt te krijgen?
Omdat fossiele brandstoffen spotgoedkoop en overvloedig aanwezig zijn. Volgens de milieubeweging had alles al lang zo'n beetje op moeten zijn, maar de bewezen voorraden gas, kolen en olie zijn groter dan ooit tevoren, net als de onzin die door de milieubeweging verkondigd wordt.

Maar ook omdat door de enorme subsidie op "duurzame energie" en dan met name de tientallen miljarden alleen al in Nederland voor wind en zon, de elektriciteitsprijzen voor de producenten extreem drukken en bij veel wind en zon in toenemende mate negatief laat zijn: er wordt afval geproduceerd.

Als jij dan met een kostprijs van 5 cent aankomt voor je eerste centrales, dan red je het niet. Want je krijgt maar 2,5 of 3 cent, waar u als consument overigens bijna 20 en de Duitsers zelfs 30 cent voor een kilowattuur betaalt!

In die omstandigheid zie ik alleen idealisten, vaak oorspronkelijk uit groene kringen en hevig teleurgesteld geraakt in de anti-wetenschappelijke dogma's van de milieubeweging, maar inmiddels ook regeringen die energie-onafhankelijk en schoon willen worden de nieuwe wegen bewandelen. Dat de Chinezen een probleem met de luchtkwaliteit hebben mag duidelijk zijn. Zij steken inmiddels honderden miljoenen in thoriumprojecten om van dat probleem af te komen.

Nu hoor ik u denken: "maar wat staan wij dan te klungelen met windturbines en zonnepanelen die zelfs in ons duurzame voorbeeldland Duitsland, ondanks jaarlijks 30 miljard euro subsidie, niet meer dan 3,5% van de energie leveren. Kanslozer dan deze extreem wisselvallige opwekking met een dramatisch lage energiedichtheid krijg je het niet.

Ik hoor u denken: "wat is dat dan voor gekkigheid dat wij in Nederland 178 miljard euro aan biomassa, mestvergisters en windturbines uit gaan geven, voor 0003 graden, terwijl niemand die dingen wil"?

Als u daarover na zou willen denken, dan zijn wij al een heel eind.

Uw doel: klimaatverandering of opwarming beperken, gaat nooit met de in het huidige beleid vormgegeven manier werken, maar ook onafhankelijk worden van de Arabische wereld en Rusland gaat niet op deze wijze.

Onze doelen: die van de klimaat- en energierealistische en optimistische PVV en die van u, verschilen qua energievoorziening wat dat betreft niet zo veel, maar laten we vooral naar de realiteit kijken, naar de schitterende mogelijkheden en niet verzanden in ronduit krankzinnig dure onmogelijkheden en wensdenkerij van Urgenda en consorten, die behalve tijdelijk een "goed groen gevoel" niets opleveren en de koopkracht van met name het arme deel van de bevolking ruíneert.

Beter gaan we voor méér, niet minder energie. Voor méér welvaart, zodner windmolentax. En laten we werken aan méér, niet minder welzijn voor de hele wereld.

Het kan en het hoeft maar een minieme fractie van die 178 miljard aan publiek geld te kosten, een krankzinnig bedrag dat nu zonder ook maar enig nut over de balk gesmeten gaat worden en waar u met dit voostel aan meewerkt. Daar werken wíj niet aan mee!"