PERSBERICHT: PVV Brabant onthutst: 41 stieren staan tot hun oksels in de stront in Halderberge

Geacht college,

Bij een boerenbedrijf in Halderberge zijn maandag 41 stieren aangetroffen die tot hun oksels in de stront stonden. Volgens de Dierenbescherming stonden de stieren in een zogenaamde potstal, waar voldoende stro op de compost- en mestlaag op de vloer moet worden aangebracht om deze stevig genoeg te maken.[1] De eigenaar heeft verzuimd om tijdig stro aan te vullen. De PVV is onthutst dat deze stieren zijn verwaarloosd en vernederd.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college er kennis van genomen dat er in Halderberge 41 stieren zijn aangetroffen die tot hun oksels onder de stront stonden?[2] 
2. Kan het college aangeven of de situatie voor de stieren inmiddels al is verbeterd? Zo nee, wanneer gaat de situatie voor deze stieren verbeteren?
3. Kan het college bevestigen dat het bericht van de Dierenbescherming klopt dat het hier een potstal betreft? Zo ja, kan het college aangeven of zij deze potstal bevorderlijk vindt voor het dierenwelzijn?
4. In het Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij van 10 oktober 2017[3] noemt uw college op pagina 15 de potstal als ‘innovatief stalsysteem’ en stelt hierover: “We starten een proef met potstallen. De potstal kan bijdragen aan het dierenwelzijn en levert stalmest op die aanzienlijk beter is voor de bodem dan drijfmest.”
Kan dit college, mede gelet op de gebeurtenissen in Halderberge, aangeven hoe de potstal concreet kan bijdragen aan dierenwelzijn?
5. Kan dit college aangeven of tijdens de proef met potstallen kan worden uitgesloten dat dieren in potstallen in soortgelijke situaties kunnen belanden als in Halderberge? Zo nee, is het college bereid om geheel van deze proef met potstallen af te zien?
6. Ondanks dat dit geen bevoegdheid is van dit college, deelt dit college wel de mening van de PVV dat dit soort ‘dierenbeulen’ een levenslang houdverbod zouden moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?
7. Op welke wijze kan dit college de NVWA ondersteunen bij de controle op dierenwelzijn? Kan het college aangeven in hoeverre zij de NVWA wil betrekken bij de proef met potstallen?
8. Op welke wijze kan dit college de dierenpolitie ondersteunen bij de controle op dierenwelzijn? Kan het college aangeven in hoeverre zij de dierenpolitie wil betrekken bij de proef met potstallen?
9. Gaat in 2018 dierenwelzijn meer prioriteit krijgen bij dit college, zodat we het komende jaar minder van dit soort verschrikkelijke wantoestanden mogen meemaken? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/stieren-tot-hun-oksels-in-de-mest 

[2] http://www.omroepbrabant.nl/?news%2F273426872%2FStieren+tot+hun+oksels+in+de+stront%2C+de+kerst+is+volgens+eigenaar+belangrijkste+oorzaak.aspx 

[3] http://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=895350 

 

Beantwoording: pdfPotstal_Halderberge_beantwoording_dd_30-1-2018.pdf