PERSBERICHT: PVV Brabant kwaad over uitstel aanleg N69 vanwege "absurde EU-stikstofregeltjes"

De Brabantse PVV-fractie heeft met verbijstering kennis genomen van het feit dat de aansluiting van de nieuwe N69 (Westparallel) op de A67 bij Veldhoven mogelijk tot 5 jaar vertraagd wordt in verband met EU-stikstofregels. De partij vraagt zich ernstig af of het "probleem" van een beetje meer stikstof opweegt tegen het woongenot en de gezondheid van inwoners van Valkenswaard en Aalst langs de huidige N69.

Geacht college,

Volgens een bericht op de website van het Eindhovens Dagblad van 26 januari 2018 kan het tot nog wel 5 jaar duren voordat de aansluiting van de N69 (Westparallel) aan de A67 doorgang kan vinden.[1] 

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1 Heeft het college kennis genomen van het artikel en is de inhoud daarvan correct? Zo nee, wat klopt er niet?
2 Wordt de aanleg van de Westparallel N69 ook zonder de aansluiting op de A67 doorgezet? Zo ja, hoe wordt het verkeer in de buurt van de A67 vanaf de N69 geleid? Zo nee, wanneer verwacht u dan de oplevering?
3 Is het college het met de PVV eens dat het te zot voor woorden is dat de beslissing over een snelwegaansluiting bij Veldhoven afhankelijk is van qua stikstof absurd strenge EU-regels, gezien de (toenemende) bevolkingsdruk? Zo nee, waarom niet?
4 Is het college het met de PVV eens dat appelanten, waaronder de Brabantse Milieu Federatie door hun acties de gezondheid en het woongenot van de inwoners van Valkenswaard en Aalst onnodig lang blijven schaden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de samenwerking met en de subsidie aan de BMF, die kennelijk het belang van wat natuur plaatst boven de gezondheid van duizenden mensen, per eerst volgende mogelijkheid stop te zetten?

Namens de fractie van de PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

[1] https://www.ed.nl/valkenswaard/tot-vijf-jaar-vertraging-dreigt-voor-nieuwe-n69-bij-valkenswaard-en-aansluiting-op-a67~a2a8a12e/ 

 

Beantwoording: pdfAansluiting_N69_op_A67_beantwoording_dd_20-2-2018.pdf