PERSBERICHT: PVV Brabant wil meer gescheiden rijbanen, vangrails en verlichting op provinciale wegen

Geachte college,

Alarmerende berichtgeving[1] over de onveiligheid op onze provinciale wegen geeft voor de PVV-fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1 Bent u bekend met het bericht en deelt u de daarin genoemde problemen met vooral de N270, N389, N394, N620 en N631? Zo nee, waarom niet?
2 Hoeveel is er besteed aan veiligheidsverbetering en aan reconstructie / ombouw van de genoemde provinciale wegen in de periode 2015 – 2018 en welke projecten, inclusief (een indicatie van de) uitgaven zijn hiervoor gepland? Graag een uitputtend overzicht.
3 In hoeverre wordt bij reconstructies en verbeteringen gekeken naar fysiek gescheiden rijbanen? Bent u bereid dat tot de standaard te maken, indien daartoe voldoende fysieke ruimte aanwezig is? Zo nee, waarom niet?
4 In hoeverre bent u bereid om provinciale wegen met veel bomen langs de kanten te voorzien van vangrails? (Vanaf welke intensiteit of gevaarzetting). Indien u daartoe niet bereid bent: waarom niet?
5 Bent u het met de PVV-fractie eens dat provinciale wegen een stuk veiliger zijn als zij goed verlicht zijn, met name bij kruispunten en bochten? Zo ja, welke plannen heeft u voor uitbreiding van verlichting klaar liggen en wanneer gaat u dat regelen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

[1] https://www.bd.nl/brabant/deze-brabantse-wegen-vallen-onder-de-gevaarlijkste-wegen-van-het-land~a26cd157/ 

 

Beantwoording: pdfVeiligheid_provinciale_wegen_beantwoording_10-4-2018.pdf