PERSBERICHT: Brabantse PVV: "Schrappen Ruit + naïef wensdenken = Verkeersinfarct Eindhoven!"

Geachte college,

Een helder en vernietigend geschreven stuk op de website van het Eindhovens Dagblad[1] laat zien hoezeer naïef wensdenken en het schrappen van de Ruit allesbehalve “smart” is. De PVV-fractie heeft de volgende vragen:

1 Heeft u het artikel gelezen en staan er volgens u onjuistheden in? Zo ja, welke?

2 Welke Apps, spitsmijden, B-riders en andere “slimme” manieren zijn er gebruikt om de filedruk bij Eindhoven te verminderen? Graag een uitputtend overzicht met seperaat per actie de kosten, het aantal deelnemers en het aantal vermeden voertuigkilometers op de autosnelwegen A2, A67, A50, A58 en A270 bij Eindhoven en Helmond vermeld, of hiervan een schatting indien exacte cijfers niet voorhanden zijn.

3 Deelt het college de mening van de Eindhovense SP-wethouders dat het hele “smart-mobility” verhaal feitelijk nog in de kinderschoenen staat? Zo nee, waarom niet?

4 Heeft het college nog nieuwe versies van die “slimme”, “innovatieve” of zelfs “disruptieve” oplossingen in petto? Zo ja, welke?

5 Ook de huidige VVD, “D”66, SP en PvdA-coalitie probeert - net als de vele voorgaande – de automobilist te bewegen om van de auto naar het OV over te stappen. In hoeverre is dat ook nu mislukt? En in hoeverre denkt dat de overstappers die te vinden zijn dit uit vrijwillige beweging hebben gedaan, dat wil zeggen: de auto niet aan de kant hebben moeten zetten wegens de extreme belastingdruk op autobezit en –gebruik?

6 Hoelang probeert u nog de automobilist vanuit zijn comfortabele auto op de oprit in het en enige afstand door weer en wind te bereiken winderige bushokje te krijgen en hoeveel geld wenst u daar aan te besteden? Bent u het met de PVV eens dat dit nooit gelukt is en nooit zal lukken, tenzij de lastenverzwaring voor de automobilist nóg extremer wordt?

7 Wanneer komt u – door schade, schande en steeds vaker tot een uur filewachttijd bij Eindhoven en chaos op de secundaire wegen hopelijk eindelijk wijs geworden – met het voorstel om de Noord-Oostcorridor / Ruit en een met 2x2 rijbanen N279 tussen Beek en Donk en de A67 alsnog en met spoed aan te leggen?

Met vriendelijke groet,

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant

[1] https://www.ed.nl/regio/slim-in-de-file-dat-is-behoorlijk-stom~a9c8950a/ 

 

Beantwoording: pdfSchrappen_Ruit_naïef_beantwoording_dd_24-04-2018.pdf