Statenvragen Rijksadviseur benoemt landschapsvervuiling door windturbines en zonnepanelen

Geacht college,

Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, kraakt harde noten over de teloorgang van de kwaliteit van het Nederlandse landschap door de energietransitie, die door overheden in hoog tempo doorgevoerd wordt.[1] De Rijksadviseur waarschuwt specifiek voor de ruimtelijke gevolgen van windturbines op land en zonneakkers op agrarische gronden.

Daarom de volgende Statenvragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van de uitspraken van de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving omtrent windturbines en zonneakkers en hun desastreuze invloed op de ruimtelijke kwaliteit?
2. Deelt het college de mening van de Rijksadviseur dat windmolens op land ‘alleen geplaatst mogen worden in ‘grootschalige, rationeel verkavelde gebieden’ zoals de Zuiderzeepolders’, en dat ‘zonnepanelen in de wei leggen het makkelijkste maar ook het laatste [is] wat we moeten doen.’? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college het eens met de PVV dat het geschetste landschapsbeeld van ‘grootschalige, rationeel verkavelde gebieden’ over het algemeen op de provincie Noord-Brabant niet van toepassing is?
3. Hoe verhouden de uitspraken van de Rijksadviseur, die toch het kabinet adviseert over ruimtelijke ontwikkelingen, zich tot de Brabantse energieagenda, waarin windturbines op land en zonneakkers door dit college verregaand worden gefaciliteerd?
4. Artikel 3.1 van de Verordening Ruimte Noord-Brabant gaat over de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en lid 1, sub a van dit artikel stelt dat een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling moet bijdragen ‘aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid’.[2] Deelt het college de mening van de PVV, dat de uitspraken van de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving aantonen dat windturbines op land en zonneakkers indruisen tegen de bepalingen over landschappelijke kwaliteit in de Verordening Ruimte van Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://www.ad.nl/economie/vrees-voor-landschap-straks-helemaal-gestoffeerd-met-zonnepanelen~a10ea757/ 

[2] http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/?phID=7D0626EF-39CF-41B2-938D-3B97974B89A2 

 

Beantwoording: pdfRijksadviseur_noemt_windturbines_landschapsvervuiling_beantwoording_dd_15-05-2018.pdf