Statenvragen Vanwege Europese regelgeving tachtig hectare bos in Deurne gekapt

Geacht college,

De fractie van de PVV is ervan geschrokken dat de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas tachtig hectare bos in natuurgebied Leegveld in Deurne willen laten kappen. Volgens lokale actiegroepen gebeurt dit vanwege krankzinnige Europese regelgeving.[1]

Daarom de volgende vragen:

1. Is het correct dat er tachtig hectare bos in Deurne gekapt gaat worden in opdracht van de Provincie en het waterschap Aa en Maas ? Zo nee, waarom niet?
2. Is het correct dat het bos gekapt gaat worden als direct gevolg van Europese regelgeving? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat dit een schoolvoorbeeld is van doorgeslagen Europese natuurregelgeving? En dat Nederland zo snel als mogelijk uit de EU moet stappen? Zo nee, waarom niet?
4. Kan het college aangeven waarom bos minder waardevol zou zijn als natuur dan veenmossen?
5. Kan het college aangeven of in het Leegveld opnieuw rigoureus bulldozers en graafmachines worden ingezet net zoals eerder in de Mariapeel, waardoor heel de bestaande natuur vernield wordt?
6. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat dit college wederom tekort is geschoten in de communicatie naar de Brabantse burgers? Zo nee, waarom niet?
7. Kan het college aangeven hoe zij de omwonenden betrokken heeft bij deze bomenkap? In hoeverre is er naar de omwonenden geluisterd?
8. Bent u bereid om alsnog te stoppen met dit krankzinnige ‘natuurbeleid’? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] https://www.ed.nl/deurne/omwonenden-furieus-tachtig-hectare-bos-in-deurne-gekapt~aa8e72f8/ 

 

Beantwoording: pdfBoskap_Deurne_beantwoording_dd_03-07-2018.pdf