Statenvragen inzake islamisering provinciaal ambtenarenapparaat

Geacht College,

De PVV heeft de volgende vragen voor het college:

1. Op de facebookpagina van de Provincie Noord-Brabant treffen wij de volgende advertentie[1]:

Brabanthoofddoek

Is het college van mening dat een hoofddoek een acceptabele verschijningsvorm voor een (neutraal geachte) ambtenaar van de Provincie Noord-Brabant representeert?

2. In een reactie onder de vacature op de provinciale Facebookpagina stelt de Directie van de provincie het volgende:
“Provincie Noord-Brabant De provincie Noord-Brabant gebruikt voor de communicatie over haar vacatures foto’s van eigen medewerkers. Er zijn voor dit doel collega’s gefotografeerd van diverse leeftijdscategorieën en van diverse achtergronden met de bedoeling om een afspiegeling te laten zien van onze organisatie.
Directie provincie Noord-Brabant “

a. Kan GS aangeven waarom de islamitische ‘achtergrond’ hier relevant zou zijn voor een vacature?
b. Kan GS tevens aangeven waarom een islamitische hijab (hoofddoek) als uiting van de islamitische ideologie een ‘afspiegeling’ zou vormen van de provinciale organisatie?[2]

3. Uit onderzoek van socioloog Ruud Koopmans blijkt dat de hoofddoek ‘beste voorspeller van moslimfundamentalisme’ is.[3] Bovendien is de hoofddoek een voorschrift van de sharia, een onderdrukkend islamitisch voorschrift van vrouwenonderdrukking.[4] Impliceert het college door de hoofddoek te promoten en te bestempelen als een afspiegeling van de provinciale organisatie dat daarmee dan tevens het op dezelfde sharia gebaseerde moorden, vernederen, stenigen, genitale verminken en verregaande sociale, maatschappelijke, juridische en staatsrechtelijke onderdrukking van vrouwen in de islamitische cultuur als een te accepteren gegeven moeten worden beschouwd? Hoe past dat volgens het college in een op democratie en vrijheid gebaseerde westerse samenleving waar ook Noord-Brabant onderdeel is?
Hoe kan het college de vrouwenonderdrukkende hoofddoek promoten, terwijl in Iran vrouwen met gevaar voor eigen leven een strijd leveren om zónder hoofddoek door het leven te mogen gaan?[5]

4. Indien het college de hoofddoek niet als een acceptabele verschijningsvorm voor een neutrale ambtenaar beschouwt, waarom gebruikt het college de hoofddoek (het islamitische teken van verregaande vrouwenonderdrukking) dan als uithangbord bij de werving van personeel voor onze vrije, westerse en beschaafde provincie? Bent u bereid de foto ogenblikkelijk te vervangen door een foto van een persoon (van welke achtergrond dan ook) zónder hoofddoek? Zo nee, waarom niet?

5. Hoelang buigt het college nog voor de dictatuur van de islam door sluipenderwijs islamitische uitingen acceptabel te maken?

6. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat in het Provinciehuis als overheidsgebouw neutraliteit bewaakt dient te worden en er geen plaats is voor uitingen van de islamitische ideologie? Is GS derhalve bereid om het dragen van de hoofddoek te verbieden in de huisregels van het Provinciehuis, voor zowel ambtenaren, bezoekers, als leden van GS en PS? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

P. van der Kammen
A. van Hattem

[1] https://www.facebook.com/provincienoordbrabant/posts/10156307710162184 

[2] https://www.facebook.com/provincienoordbrabant/posts/10156307710162184?comment_id=10156331179507184&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D 

[3] https://www.parool.nl/kunst-en-media/-hoofddoek-is-beste-voorspeller-voor-moslimfundamentalisme~a3927647/ 

[4] https://www.demorgen.be/opinie/vrouwen-die-een-hoofddoek-dragen-maken-de-kloof-in-onze-samenleving-ongewild-nog-groter-bd1542a9/ 

[5] http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/07/iraanse-verzetsheldin-maedeh-hojabri-huilend-op-staatstelevisie-opgepakt-voor-dansen-zonder-hoofddoek/ 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_islamisering_van_het_ambtenarenapparaat_dd_27-07-2018.pdf