Statenvragen rituele halalslacht in Zuid-Oost Brabant rond het islamitische offerfeest

Geacht college,

Naar aanleiding van berichtgeving in het Eindhovens Dagblad van 18 augustus jl. over halalslacht rond het islamitische offerfeest in Zuid-Oost Brabant[1] en de betrokkenheid van de provincie bij de vleesverwerkende sector in het kader van Brabantse Agrofood 2020[2] heeft de PVV-fractie de volgende vragen aan het college.

1. Volgens het ED stelt een slachter in Zuid-Oost Brabant: “Maar als hij niet halal slacht, kan hij problemen krijgen met zijn islamitische klanten, die de naleving van de regels soms hoog opnemen. ,,Dat gaat tot doodsbedreigingen toe. Twee jaar geleden heb ik dat zelf meegemaakt. Een groep moslims bij een slachthuis in een dorp in de regio dacht dat we hadden geslacht vóór zonsopgang. In een mum van tijd was er een man of achttien politie bij."
a. Is het college bekend met dit genoemde voorval? Zo nee, kan het college nagaan of dit bekend is bij betrokken medeoverheden?
b. Kan GS aangeven in welke gemeente dit voorval plaats heeft gevonden en of er maatregelen zijn genomen tegen deze islamitische doodsbedreigers?
c. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat het middels doodsbedreigingen afdwingen van halalslachtingen een levensgevaarlijke vorm is van islamisering in onze provincie? Zo nee, waarom niet?

2. a. Kan GS aangeven of in het kader van Brabantse Agrofood 2020 sprake is van samenwerking of betrokkenheid van slachthuizen waar rituele halalslachtingen plaatsvinden? Zo ja, op welke wijze?
b. Deelt GS de mening van de PVV fractie dat voor rituele halalslachtingen géén ruimte moet zijn binnen het Brabantse Agrofood 2020 beleid? Zo nee, waarom niet?

3. In het kader van Food Up Brabant is een initiatief gelanceerd in Zuid-Oost Brabant om kleinschalige mobiele slachtingen mogelijk te maken.[3] Kan GS aangeven of zij kan uitsluiten dat dit soort mobiele slachtingen worden ingezet voor rituele halalslachtingen? Zo nee, waarom niet?

4. In de periode voorafgaand aan het islamitische offerfeest worden ook opvallend veel schapen gestolen voor illegale slacht. Zo stelt een bestolen schapenhouder uit Overloon in de Gelderlander: “Het is volgende week dinsdag islamitisch offerfeest. Dan worden jonge, mannelijke schapen geslacht. Het lijkt mij niet toevallig dat de schapen net nu worden gestolen. En dan ook nog eens precies de jonge schapenbokken.’’
a. Kan GS aangeven of zij het beeld herkent dat voorafgaand aan het islamitisch offerfeest meer schapen worden gestolen in het Brabantse buitengebied? Zo nee, kan zij vanuit medeoverheden / politie hierover gegevens opvragen?
b. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat gelet op de schapendiefstallen toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied tekort schieten? Is GS bereid om samen met betrokken partners extra in te zetten hierop, zeker om illegale islamitische slacht voor het offerfeest te voorkomen?

5. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat islamitische rituele slacht sowieso een barbaarse behandeling is van dieren, waaraan we als provincie op geen enkele wijze medewerking aan moeten verlenen, noch aan welke vorm van rituele slacht dan ook waarbij dieren onnodig moeten lijden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://www.ed.nl/regio/slachters-ongerust-over-offerfeest-wel-of-niet-halal-slachten-leidt-tot-doodsbedreigingen~abe51d94/ 

[2] http://www.agrofoodbrabant.nl/ 

[3] https://foodupbrabant.nl/brabantse-kempen-onderzoekt-mobiel-slachten/ 

 

Beantwoording: pdfRituele_slacht_offerfeest_beantwoording_dd_11-09-2018.pdf