Statenvragen vervolgvragen slimmere bestrijding van criminaliteit in het buitengebied

Geacht college,

De PVV heeft op 25 mei 2018 aan dit college gevraagd[1] of er zelfstandige vliegende drones ingezet konden worden in de strijd tegen drugsdumpingen. Deze drones gaan op basis van verzamelde informatie zelf parameters ontwikkelen waardoor hun algoritmes steeds beter worden toegepast (lerende machines). Deze drones vliegen zelfstandig en hoeven dus geen 24 uur, 7 dagen per week te worden aangestuurd en hun beelden hoeven niet constant bekeken en beoordeeld te worden.
Op het moment van antwoorden[2] mochten deze drones ‘s nachts nog niet worden ingezet vanwege de luchtvaartwetgeving. Maar op 8 juni heeft de brandweer ontheffing gekregen[3] om ook in de nacht met drones te vliegen.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Is dit college op de hoogte dat de brandweer ontheffing heeft gekregen om in de nacht met drones te vliegen?
2. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat met de inzet van drones in het buitengebied criminelen overdag en in de nacht beter en slimmer bestreden kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
3. In antwoord op de Statenvragen van de PVV van 25 mei 2018 geeft GS aan dat de luchtvaartwetgeving het niet toestaat dat drones zelfstandig vliegen. Maar het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bij testen al eerder ontheffing verleend[4] voor het gedeeltelijk zelfstandig vliegen en ook de Brandweer heeft in Nederland ontheffing gekregen voor het vliegen met drones in de nacht. Is dit college bereid om ook voor het Brabantse buitengebied zo’n ontheffing aan te vragen? Zo nee, waarom niet?
4. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat SSiB haar taken beter kan uitoefenen als ze ook gebruik kan maken van de inzet van drones? Zo nee, waarom niet?
5. Zelfstandige vliegende drones die uitgerust zijn met slimme software (kunstmatige intelligentie), gaan op basis van verzamelde informatie zelf parameters ontwikkelen waardoor hun algoritmes steeds beter worden toegepast (lerende machines). Deze drones vliegen zelfstandig en hoeven dus geen 24 uur, 7 dagen per week te worden aangestuurd en hun beelden hoeven niet constant bekeken en beoordeeld te worden. Deelt dit college de mening van de PVV dat het gebruik van drones met (nacht)camera’s en die uitgerust zijn met slimme software, kosteneffectief kan zijn bij het toezichthouden in het Brabantse natuur- en buitengebied? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1799-statenvragen-als-wij-niet-ingrijpen-en-aanpakken-worden-criminelen-straks-de-baas 

[2] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenvragen-en-antwoorden/download?qvi=64208 

[3] https://www.dronewatch.nl/2018/06/08/brandweer-mag-nu-ook-s-nachts-vliegen-met-drones/ 

[4] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/191107/Drone-met-medicijnen-naar-Schier-kan-zelfstandig-vliegen-maar-mag-dat-niet 

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_slimmere_bestrijding_criminaliteit_beantwoording_dd_11-09-2018.pdf