Statenvragen slimme mobiliteit

Geacht college,

Op de provinciale website[1] en in de pers[2] viel te lezen dat er 290 vrachtwagens per dag minder rijden in de ochtend- en avondspits.

De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1) Is het college op de hoogte van het artikel (2) in het Brabants Dagblad en kloppen de daarin vermelde cijfers? Zo nee, wat klopt er niet en wat zijn de juiste cijfers?

2) Het project is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, provincie en bedrijven. De tekst in het krantenartikel zegt daarover

“Zo’n 350.000 euro, waarvan 260.000 euro door de provincie werd betaald en 90.000 euro door Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond samen. Dat is dus ongeveer 1200 euro per vrachtwagen die niet meer in de spits staat. De bedrijven zelf moesten minstens hetzelfde bedrag investeren.”

a) Kunt u uitputtende gegevens overleggen waaruit blijkt dat elke ondernemer voor elke vrachtwagen minstens hetzelfde heeft geïnvesteerd als dat men aan subsidie heeft ontvangen? Zo nee, waarom niet?
b) Was deze regeling voor elk Brabants bedrijf opengesteld? Zo nee, waarom niet?

3) Heeft u in de berichtgeving naar de pers zélf het getal van 11.000 vrachtwagens per uur in de spits aangegeven? Zo ja, waarom niet het op de 290 vermijdingen relevante totale aantal vrachtwagens per volledige spitstijd?

4) Vanaf hoeveel spitsmijdingen acht u het verschil in verkeersdruk ook voor de Brabantse automobilist - die uiteindelijk de subsidies grotendeels betaalt – enigszins merkbaar wordt?

5) Kunt u aangeven hoeveel ambtelijk werk er in dit project gestoken is vanuit de provincie (overleggen, subsidiebeoordelingen, evaluaties, etcetera)? Zo nee, waarom niet?

6) Deelt u de mening van de PVV-fractie dat 290 vrachtwagens besparing wél een druppel op een gloeiende plaat is en het initiatief an sich prijzenswaardig is, maar de bijbehorende subsidiebedragen pervers zijn? Zo ja, stopt u dan met de subsidieverstrekking op zo kort mogelijke termijn? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u het met de PVV-fractie eens dat vóórdat grote logistieke complexen aangelegd worden de bijbehorende Rijks-, Provinciale- en gemeentelijke infrastructuur voldoende uitgebouwd moet zijn? Zo ja, wilt u dat dan bij de gemeenten aankaarten en desnoods opleggen? Zo nee, waarom niet?

8) Vertrekt u ook subsidies aan bedrijven die eerder al alles in het werk stelden om de spits te vermijden? Zo nee, vindt u dat net als de PVV-fractie ook niet helemaal eerlijk?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Met vriendelijke groet,

Harry van den Berg

[1] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/augustus/elke-dag-290-vrachtwagens-minder-in-de-spits-in-brabant 

[2] https://www.bd.nl/brabant/vrachtwagens-uit-de-file-waarom-br-we-er-niks-van-merken-en-het-toch-belangrijk-is~a940e11e/ 

 

Beantwoording: pdf290_vrachtwagens_minder_in_de_spits_beantwoording_dd_11-09-2018.pdf