Statenvragen Calais-taferelen in Moerdijk

Geacht college,

Volgens diverse media klopt de gemeente Moerdijk aan bij het Rijk over de problemen met Albanese inklimmers[1][2]. Daarnaast verschijnen in de media diverse alarmerende berichten over Eritrese en Oegandese verstekelingen[3][4] De PVV Noord-Brabant heeft de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de problematiek waarover de burgemeester van Moerdijk aanklopt bij de minister van Justitie en Veiligheid, zoals beschreven in diverse media?[1][2][3][4][5][6]?

2. Volgens burgemeester Klijs is er sprake van een verschuiving van de problematiek vanuit Rotterdam en Antwerpen richting Moerdijk, mede door genomen maatregelen in de Rotterdamse Haven en Antwerpen.

a. Welke maatregelen neemt Havenschap Moerdijk om het inklimmen in schepen of vrachtwagens in de Haven Moerdijk onmogelijk te maken?

b. Wat heeft het college in zijn rol als aandeelhouder in de richting van het bestuur van het Havenschap tot nu toe ondernomen om het inklimmen tegen te gaan?

c. Indien er nog geen maatregelen zijn genomen, bent u bereid ervoor te zorgen dat onmiddellijk in gang worden gezet?

3. Burgemeester Klijs merkt op dat misschien aan Den Haag of Brussel gevraagd moet worden om het visumvrije reizen te beëindigen. Is het college bereid de burgemeester in deze stellingname

krachtig bij te vallen en de minister te verzoeken het visumvrij reizen af te schaffen? Zo nee, waarom niet?

4. In 2015 werd in Provinciale Staten de motie 'Brabant neemt haar verantwoordelijkheid' aangenomen, de Brabantse vertaling van het "wir schaffen das" van Merkel. Kan het college aangeven of zij vindt dat Brabant voor al deze gelukszoekers verantwoordelijkheid moet nemen? Kan het college ook aangeven op welke wijze dat volgens het college vorm zou moeten krijgen?

5. Onze éigen Brabanders zijn op allerlei fronten de dupe van de asielindustrie. Denk bijvoorbeeld aan de nog steeds op grote schaal toegepaste voorrang die statushouders krijgen bij woningtoewijzing[7], mensensmokkel waar de transportsector last van heeft[8], de veelal gratis zorg op kosten van de Nederlandse belastingbetaler[9], subsidies aan asiel- en integratieprojecten en de vele incidenten met steekpartijen, verkrachtingen, vechtpartijen en het lastigvallen van vrouwen door asieleisers.

Is het college inmiddels tot de conclusie gekomen dat de idealen van dit college om het 'wir schaffen das' van mevrouw Merkel te willen overtreffen de Brabanders ernstig duperen en ook de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Noord-Brabant ernstig aantasten? Zo nee, hoe kan het college de misstanden dan uitleggen aan de Brabanders?

6. Bent u bereid om er alles aan te doen, inclusief het aandringen op het sluiten van de grenzen, om te voorkomen dat Moerdijk het Calais van Nederland gaat worden? Zo ja, kunt u concretiseren wát u gaat ondernemen en op welke termijn?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

Alexander van Hattem

[1] https://www.bndestem.nl/moerdijk/moerdijk-wil-met-minister-overleg-over-albanese-inklimmers~a4117166/ 

[2] https://www.ad.nl/binnenland/moerdijk-worstelt-met-albanese-migranten-het-mag-hier-geen-calais-worden~a04e73fc/ 

[3] http://www.omroepbrabant.nl/?news/282103462/32+verstekelingen+op+een+dag+aangetroffen+op+industrieterrein+Moerdijk.aspx 

[4] http://www.omroepbrabant.nl/?news/282125682/Burgemeester+over+verstekelingen+Moerdijk+We+hadden+25+lijken+kunnen+aantreffen.aspx 

[5] https://www.telegraaf.nl/nieuws/2495089/albanese-inklimmers-bij-honderden-vrachtwagens-in-moerdijk 

[6] https://www.bndestem.nl/moerdijk/illegale-albaneze-tentenkampen-moerdijk-wil-overleg-met-minister~a4117166/ 

[7] https://nos.nl/artikel/2239835-meeste-gemeenten-geven-statushouder-nog-steeds-voorrang-bij-woning.html 

[8] http://www.omroepbrabant.nl/?news/282094932/Truckers+doen+oproep+aan+politiek+meer+beveiligde+parkeerplaatsen+.aspx 

[9] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-zorgverzekering-afsluiten-als-ik-nog-geen-verblijfsvergunning-heb 

 

Beantwoording: pdfCalaistaferelen_beantwoording_dd_25-09-2018.pdf