Statenvragen Ombouw N65 duurder

Geacht college,

Op de website van het Brabants Dagblad is te lezen dat de ombouw van de N65 te weinig problemen oplost en tientallen miljoenen euro’s duurder uit gaat vallen[1].

De PVV heeft hierover de volgende vraag:

1 De PVV heeft al eerder aangetoond[2] dat de zogenoemde “Maaiveld+ variant” niet alleen veel goedkoper is, maar ook de problemen eenvoudiger en met aanzienlijk minder overlast oplost. Bent u bereid – gezien de constateringen in het artikel – om de plannen voor de ombouw van de N65 en de PHS-spoorbak bij Vught te heroverwegen, daarbij nadrukkelijk de “Maaiveld+ variant” in de opties mee te nemen en hierover met de betrokken partijen, inclusief Provinciale Staten, op kortst mogelijke termijn te overleggen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

[1] https://www.bd.nl/vught/tientallen-miljoenen-meer-nodig-voor-ombouw-n65~a8ce9508/  

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1315-pvv-ombouw-n65-kan-beter-en-veel-goedkoper 

 

Beantwoording: pdfOmbouw_N65_duurder_beantwoording_dd_30-10-2018.pdf